Quản lý tốt nguồn lực của nền kinh tế

Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Vân Anh - Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (DTNHNN-NHNN) cho rằng, quản lý dự trữ ngoại hối là nhiệm vụ rất quan trọng của NHTW. Trong thời gian qua, dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục giúp

Thưa ông, Cục Quản lý DTNHNN được thành lập đánh dấu việc NHNN có một cơ quan mới độc lập chuyên trách về quản lý DTNHNN. Xin ông cho biết cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ của Cục?

ông Nguyễn Vân Anh – Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
Ông Nguyễn Vân Anh – Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam, trong đó có việc thành lập Cục Quản lý DTNHNN. Cục Quản lý DTNHNN được thành lập theo mô hình một đơn vị chuyên trách, có chức năng tham mưu giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý DTNHNN theo quy định của pháp luật.

Với mô hình cơ cấu tổ chức mới, Cục tiếp nhận nhiệm vụ chủ trì xây dựng cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn về quản lý DTNHNN từ Vụ Quản lý ngoại hối. Đồng thời Cục tiếp nhận từ Sở Giao dịch toàn bộ quy trình triển khai công tác quản lý liên quan đến đến hoạt động đầu tư DTNHNN tại nước ngoài và thực hiện can thiệp thị trường trong nước (khi cần) bao gồm cả thị trường ngoại tệ và thị trường vàng.

Công tác quản lý DTNHNN được thực hiện theo Nghị định 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Công tác quản lý DTNHNN được thực hiện theo Nghị định 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Như vậy, sau khi thành lập, công tác quản lý DTNHNN được tập trung toàn bộ các chức năng “Front”, “Middle” và “Back office” (bộ phận trước, giữa và sau) tại Cục Quản lý DTNHNN. Quy trình quản lý DTNHNN được khép kín từ xây dựng chính sách quản lý, thiết lập quan hệ với đối tác, đầu tư DTNHNN trên thị trường quốc tế, can thiệp thị trường trong nước đến xây dựng chính sách và thanh toán, kế toán và kiểm soát nội bộ.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục không chỉ quản lý về dự trữ ngoại hối mà còn thực hiện mục tiêu sinh lời trong đầu tư DTNHNN. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

Công tác quản lý DTNHNN được thực hiện theo Nghị định 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ quy định về quản lý DTNHNN theo quy định tại Nghị định 50, các nguyên tắc quản lý DTNHNN bao gồm bảo toàn, thanh khoản và sinh lời.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định 50 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngay từ khi mới thành lập, Cục Quản lý DTNHNN tập trung triển khai các nhiệm vụ về quản lý DTNHNN, đảm bảo công tác quản lý DTNHNN được an toàn, thông suốt, tuyệt đối không gây ách tắc trong nhiệm vụ hàng ngày tại NHNN.

Với mục tiêu quan trọng nhất của công tác quản lý DTNHN tại NHNN là đảm bảo an toàn nguồn dự trữ, kịp thời đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngoại tệ cho thị trường khi cần thiết. Bên cạnh đó, nguyên tắc sinh lời cũng được NHNN chú trọng trong hoạt động đầu tư DTNHNN.

Trong phạm vi cho phép, Cục Quản lý DTNHNN luôn bám sát diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế, đặc biệt chính sách lãi suất của các NHTW lớn trên thế giới, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời có các điều chỉnh chính sách phù hợp với diễn biến thị trường và thực hiện các hoạt động đầu tư theo quy định để tăng cường khả năng sinh lời của DTNHNN. Nhờ vậy, DTNHNN trong các năm qua luôn được đảm bảo an toàn, thanh khoản và mức sinh lời tốt hàng năm.

NHNN vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý DTNHNN. Những điểm mới của Thông tư này sẽ tác động thế nào đối với việc quản lý DTNHNN thời gian tới, thưa ông?

Để triển khai công tác thành lập Cục Quản lý DTNHNN theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP, NHNN đã rà soát tổng thể quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý DTNHNN. Qua rà soát, việc thay đổi cơ cấu tổ chức không dẫn đến phải thay đổi quy định tại các Nghị định có liên quan. Tuy nhiên, các Thông tư và văn bản tương đương của NHNN cần được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của các đơn vị trong NHNN. Trên cơ sở đó, ngày 12/10/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý DTNHNN. Thông tư số 12 gồm 14 Điều với các nội dung chính: điều chỉnh đơn vị đầu mối thực hiện công tác quản lý DTNHNN tại Cục Quản lý DTNHNN thay cho các nhiệm vụ, chức năng tại Sở Giao dịch và Vụ Quản lý ngoại hối trước đây; thay đổi quy trình phối hợp và cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Như vậy, về cơ bản, các quy định tại Thông tư số 12 chỉ điều chỉnh đơn vị đầu mối và quy trình phối hợp trong nội bộ NHNN, không thay đổi các nghiệp vụ quản lý DTNHNN của NHNN.

Việc ban hành Thông tư số 12/2023/TT-NHNN đã hoàn thiện kịp thời khuôn khổ pháp lý để việc thực hiện các nghiệp vụ, quy trình phối hợp giữa các đơn vị một cách thuận lợi, đảm bảo an toàn khi Cục DTNHNN chính thức đi vào hoạt động, và ngay cả trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với quy mô ngày càng lớn, nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối sẽ gặp những thách thức. Trong thời gian tới, Cục sẽ có định hướng thế nào để đảm bảo quản lý dự trữ ngoại hối an toàn, hiệu quả, thưa ông?

DTNHNN có vai trò rất quan trọng đối với an ninh kinh tế, tiền tệ của quốc gia giúp ổn định thị trường ngoại hối, đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế của quốc gia, góp phần tạo lập và củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia,… Do đó, Cục Quản lý DTNHNN có nhiệm vụ quản lý DTNHNN đảm bảo an toàn, thanh khoản, sinh lời, đồng thời củng cố và tăng quy mô DTNHNN khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế hiện nay nhiều biến động, tình hình chính trị quốc tế phức tạp có thể tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư DTNHNN. Do đó, để quản lý an toàn, hiệu quả DTNHNN, Cục phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính quốc tế, chính sách tiền tệ của NHTW các nước lớn, đặc biệt chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) để thực hiện nghiệp vụ đầu tư phù hợp nhằm đảm bảo quản lý an toàn, thanh khoản và sinh lời.

Đồng thời, với độ mở cao của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thị trường ngoại tệ trong nước cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các diễn biến kinh tế, chính trị quốc tế. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng ổn định thị trường ngoại hối, DTNHNN được quản lý theo hướng đảm bảo thanh khoản để đáp ứng yêu cầu can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết.

Bên cạnh đảm bảo an toàn, thông suốt các hoạt động trong giai đoạn đầu mới thành lập Cục Quản lý DTNHNN, NHNN cũng tập trung nghiên cứu nâng cấp, đổi mới hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để từng bước đổi mới phương thức quản lý và đa dạng hóa hơn nữa hoạt động đầu tư. Qua đó, hướng đến mô hình quản lý DTNHNN chuyên nghiệp, hiện đại hơn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, xu hướng tăng quy mô và trình độ quản lý DTNHNN.

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Quản lý tốt nguồn lực của nền kinh tế

Quỳnh Trang thực hiện
thoibaonganhang.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

PGS.TS Ngô Trí Long: Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp là điều tất yếu

PGS.TS Ngô Trí Long: Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp là điều tất yếu

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, các doanh nghiệp cần xác định tăng trưởng xanh và bền vững là quá trình tất yếu của xã hội, buộc phải thực hiện, nhất là trước những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) khi quyết tâm đưa phát thải carbon về bằng 0 vào năm 2050.
Dự báo sự khó lường của thị trường dầu thế giới nửa cuối năm 2024

Dự báo sự khó lường của thị trường dầu thế giới nửa cuối năm 2024

Trong nửa cuối năm 2024, thị trường dầu thế giới diễn biến khó lường, chịu tác động của nhiều yếu tố.
Thế hệ nào đang chi tiêu nhiều nhất?

Thế hệ nào đang chi tiêu nhiều nhất?

Một trong những nguyên lý của chi tiêu là có thu mới có chi. Theo đó, nhóm những người làm ra thu nhập thường sẽ là những đối tượng chủ động nhất trong thanh toán.
Điện mặt trời mái nhà: Phải có hiệu quả kinh tế thì dân mới làm

Điện mặt trời mái nhà: Phải có hiệu quả kinh tế thì dân mới làm

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải có hiệu quả kinh tế thì người dân mới làm, còn nhà nước có thêm nguồn điện huy động để bảo đảm an ninh năng lượng.
Sớm ban hành bộ tiêu chí xanh quốc gia

Sớm ban hành bộ tiêu chí xanh quốc gia

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tiêu chí xanh có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư.
TS. Nguyễn Trí Hiếu đề xuất giải pháp căn cơ để "bình ổn" thị trường vàng

TS. Nguyễn Trí Hiếu đề xuất giải pháp căn cơ để "bình ổn" thị trường vàng

Trao đổi với phóng viên PetroTimes TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính cho rằng, biện pháp NHNN bán vàng cho các ngân hàng trong ngắn hạn có thể "bình ổn" thị trường vàng. Nhưng về lâu dài giải pháp căn cơ vẫn là phải có một thị trường vàng "tự do", tức là cần phải sửa Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Các tin khác

Đền bù thiệt hại do điện gió: Phải chờ luật!

Đền bù thiệt hại do điện gió: Phải chờ luật!

Tư lệnh ngành công thương cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn điện gió được xem xét đền bù theo pháp luật đất đai.
Tỷ giá có hạ nhiệt trong thời gian còn lại của năm?

Tỷ giá có hạ nhiệt trong thời gian còn lại của năm?

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho rằng, nếu các yếu tố vĩ mô ổn định và các thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản khởi sắc, vàng trong nước giảm nhiệt... thì sẽ tác động tích cực lên tỷ giá trong thời gian tới.
Giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam

Giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam

Chuyên gia của IMF đánh giá rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang chuyển dịch sang châu Á, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường hấp dẫn, thu hút lượng lớn FDI.
Doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh được cải thiện thực chất hơn

Doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh được cải thiện thực chất hơn

Trong bối cảnh kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam được đánh giá đã có nhiều chuyển biến rất tích cực về cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả này so với mong muốn của doanh nghiệp thì vẫn còn khoảng cách đáng kể.
TS Đinh Thế Hiển: Tháng 5, tháng 6 sẽ có dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán

TS Đinh Thế Hiển: Tháng 5, tháng 6 sẽ có dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán

Theo TS. Đinh Thế Hiển, mặc dù triển vọng dòng tiền trở lại thị trường bất động sản trong năm nay có thể không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, nhưng với thị trường chứng khoán, tín hiệu là khá tích cực.
Ngoài đấu thầu vàng miếng, cần đánh thuế hoạt động đầu tư vàng

Ngoài đấu thầu vàng miếng, cần đánh thuế hoạt động đầu tư vàng

Tuần này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức đấu thầu vàng miếng nhằm bình ổn thị trường vàng. Theo GS-TS. Trần Thọ Đạt, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, ngoài đấu thầu vàng miếng, cho phép nhập khẩu vàng, cần phải đánh thuế hoạt động đầu tư vàng.
TS Nguyễn Trí Hiếu: Cần phát hành trái phiếu huy động nguồn kiều hối vào hạ tầng

TS Nguyễn Trí Hiếu: Cần phát hành trái phiếu huy động nguồn kiều hối vào hạ tầng

Khả năng TP.HCM phát hành trái phiếu cho kiều bào để tài trợ các dự án trọng điểm của Thành phố sẽ thành công khoảng 70% cho đợt chào bán đầu tiên với số lượng chào bán 100 triệu USD.
Ông Phạm Xuân Hòe: Lượng tiền gửi ngân hàng giảm mạnh do chảy sang vàng

Ông Phạm Xuân Hòe: Lượng tiền gửi ngân hàng giảm mạnh do chảy sang vàng

Bình quân mỗi năm ta tiêu thụ 55 tấn vàng với lượng cung trong nước 3-4 tấn thì lượng nhập về hơn 50 tấn vàng. Cơ quan chức năng không cho nhập thì sẽ nhập lậu, chảy đô la ra nước ngoài, đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ giá tăng lên...
Chuyên gia nhận diện 6 rủi ro đối với kinh tế toàn cầu năm 2024

Chuyên gia nhận diện 6 rủi ro đối với kinh tế toàn cầu năm 2024

Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế (UEB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chính trị và chính trị là nhóm rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay...
Giảm tiếp lãi suất có thể gây phản ứng ngược, tăng đầu tư tư nhân bằng cách nào?

Giảm tiếp lãi suất có thể gây phản ứng ngược, tăng đầu tư tư nhân bằng cách nào?

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB ở Việt Nam hiện khoảng cách giữa lãi suất điều hành và lạm phát không cao nên khi tiếp tục hạ lãi suất sẽ khiến chênh lệch giữa lãi suất điều hành và lạm phát âm tạo những hiệu ứng ngược về vĩ mô.
Ngân hàng đồng loạt chi trả cổ tức có thực sự hấp dẫn nhà đầu tư?

Ngân hàng đồng loạt chi trả cổ tức có thực sự hấp dẫn nhà đầu tư?

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã thông báo về chi trả cổ tức. Tuy nhiên, các ngân hàng thường cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc trả cổ tức, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong tương lai. Xoay quanh câu chuyện này, ông Lê Hoài Ân - CFA Founder IFSS, chuyên gia đào tạo và tư vấn hoạt động ngân hàng, Công ty cổ phần Giải pháp tài chính tích hợp đã có buổi chia sẻ với Tạp chí Tài chính.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Xóa bỏ chênh lệch giá vàng phải bằng biện pháp thương mại

TS. Lê Xuân Nghĩa: Xóa bỏ chênh lệch giá vàng phải bằng biện pháp thương mại

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Giải pháp căn cơ nhất để xóa bỏ chênh lệch cao vô lý giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn là cho phép nhập khẩu vàng.
Chuyên gia dự báo tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt từ cuối quý 2/2024

Chuyên gia dự báo tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt từ cuối quý 2/2024

Nhóm nghiên cứu từ BIDV, ADB và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) dự báo tỷ giá USD/VND mặc dù còn chịu áp lực lớn trước khi Fed quyết định giảm lãi suất nhưng sẽ hạ nhiệt dần từ cuối quý 2/2024, với mức mất giá khoảng 2,5-3% trong năm 2024…
Xử lý nợ xấu: Hạn chế đẩy rủi ro cho tương lai

Xử lý nợ xấu: Hạn chế đẩy rủi ro cho tương lai

Nếu việc xử lý nợ xấu chỉ theo cách là khoanh, giãn, xóa… thì sẽ là đẩy rủi ro cho tương lai, bởi ngân hàng vẫn có lợi nhuận cao, nhưng nền kinh tế và người dân gánh chịu rủi ro và thiệt hại về lâu dài khi nguồn lực bị mất đi.
Ngành nông nghiệp tự tin đạt mục tiêu xuất khẩu 54 - 55 tỷ USD

Ngành nông nghiệp tự tin đạt mục tiêu xuất khẩu 54 - 55 tỷ USD

Dù đối diện với nhiều áp lực, nhưng ngành nông nghiệp vẫn ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý I/2024.
TS. Cấn Văn Lực: Cần xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển tài chính xanh

TS. Cấn Văn Lực: Cần xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển tài chính xanh

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV cho rằng Việt Nam cần một chiến lược tổng thể để phát triển thị trường tài chính xanh một cách hài hòa, hiệu quả giữa các kênh dẫn vốn, gắn với các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, cần xác định các lĩnh vực ưu tiên.
PGS.TS Nguyễn Đình Thọ: Dự án cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh nhưng có thể sau đó không còn xanh nữa

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ: Dự án cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh nhưng có thể sau đó không còn xanh nữa

Có một vấn đề là dự án cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh nhưng có thể sau đó không còn xanh nữa, hoặc có sự gian lận cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh thì tổ chức xác nhận thực hiện thế nào, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?
Chủ tịch AVR: Doanh nghiệp Việt không còn đường lùi

Chủ tịch AVR: Doanh nghiệp Việt không còn đường lùi

Ông NGUYỄN ANH ĐỨC, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), cho rằng trong bối cảnh hiện nay DN Việt Nam có thể lựa chọn cách vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với các DN Trung Quốc ngay trên chính “sân nhà”.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động