Giá trị của doanh nghiệp niêm yết ra sao khi đầu tư ESG?

Việc áp dụng thực hiện ESG của các công ty có thể làm phát sinh chi phí đáng kể, và việc các doanh nghiệp đầu tư vào ESG có dẫn đến lợi nhuận tài chính cho công ty của mình hay không?

Xem xét mối quan hệ giữa các hoạt động ESG của công ty đối với hiệu quả tài chính, các lý thuyết kinh tế và nghiên cứu chỉ ra một mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa giữa giá trị của doanh nghiệp và hoạt động ESG. Việc thực hiện ESG của các doanh nghiệp mang lại tác động tích cực đối với giá trị của công ty.

Giá trị của doanh nghiệp niêm yết ra sao khi đầu tư ESG? | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH
Đầu tư ESG trở thành xu hướng bắt buộc và có tác động lớn đối với đánh giá giá trị công ty. Tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ đầu tư, thời gian đầu tư ESG... (Ảnh minh họa)

Công bố ESG - một "thước đo" đầu tư

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những báo cáo chỉ ra một mối quan hệ giữa ESG và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp là một mối quan hệ ngược chiều. Một nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa hoạt động ESG và hiệu quả tài chính của 2165 công ty đến từ nền kinh tế của các nước mới nổi và các nước phát triển giai đoạn 2007 - 2014 cho thấy ESG có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi.

Cạnh đó, cũng có nghiên cứu mà nhóm tác giả tìm được cho thấy bằng chứng ESG không có tác động đáng kể nào đến khả năng sinh lợi của công ty (ROE) và giá trị của doanh nghiệp...

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu kết luận thông qua các yếu tố trung gian như uy tín và văn hóa của doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng thì việc thực hiện các hành động ESG mang lại tác động tích cực cho hiệu quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên các nghiên cứu thiên về ngành hàng, chưa bao quát.

Trên thực tế, đánh giá đúng ảnh hưởng của công bố thông tin ESG đến giá trị doanh nghiệp Việt Nam rất quan trọng. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19, các tiêu chuẩn ESG đã nổi lên như một thước đo đánh giá quan trọng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và Chính phủ,... vượt xa các thước đo tài chính truyền thống. Nhận thấy được tính cần thiết cũng như tầm quan trọng của ESG nên nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều đã, đang thực hiện và khuyến khích việc thực thi ESG để hướng đến một nền kinh tế xanh và bền vững; cần làm rõ và sâu hơn về ảnh hưởng của công bố thông tin ESG đến giá trị doanh nghiệp Việt Nam. Để từ đó, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý đưa ra định hướng về chiến lược, quyết định đầu tư và khung chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh bền vững và có trách nhiệm trên toàn quốc.

Giá trị của doanh nghiệp niêm yết ra sao khi đầu tư ESG? | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH
PLX, một trong những doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam đã có trang công bố về ESG bằng tiếng Anh để thông tin tới nhà đầu tư. (Nguồn: Petrolimex)
Bộ tiêu chuẩn đo lường ESG, là viết tắt của 3 yếu tố Environmental - Social - Governance tức Môi trường - Xã hội - Quản trị trong quá trình vận hành doanh nghiệp. ESG là khung giúp các bên liên quan nhận biết và đo lường mức độ bền vững trong hoạt động của một tổ chức.

Công bố ESG của doanh nghiệp bao gồm các đo lường về lượng khí thải, sử dụng tài nguyên, môi trường và tài nguyên thiên nhiên của doanh nghiệp, chính sách lao động và nhân quyền, sức khỏe và an toàn lao động, chống tham nhũng và đầu tư cộng đồng,… Tầm quan trọng của việc công bố ESG ngày càng được nhà đầu tư quan tâm khi các thông tin này liên quan đến hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro. Vì vậy, công bố ESG có thể cung cấp thông tin liên quan cho việc hỗ trợ phân tích tài chính và đầu tư, ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp trong dài hạn.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tự nguyện công bố thông tin ESG ngoài báo cáo tài chính của họ để cung cấp thông tin liên quan đến việc đánh giá hiệu quả tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Công bố thông tin về môi trường và xã hội là một phương tiện để minh bạch với các nhà đầu tư và trách nhiệm giải trình với các cơ quan quản lý. Hơn nữa, nó rất hữu ích cho các nhà đầu tư và các bên liên quan để thực hiện quyết định phù hợp một cách dễ dàng. Trước đó, một số nghiên cứu có xu hướng chứng minh rằng giá trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có mối quan hệ tích cực. Do đó, nó cho thấy rằng tính minh bạch của thông tin ESG có tác động tích cực giá trị doanh nghiệp. Nhà đầu tư tin rằng, thông tin ESG có thể đem lại lợi nhuận trong dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời thông tin ESG đáng tin cậy, kịp thời và có thể so sánh được nên ESG đóng vai trò rất quan trọng trong giá trị doanh nghiệp và các quyết định đầu tư.

Tác động ESG tới giá trị DNNY ở Việt Nam

Chúng tôi tập trung phân tích tác động của ESG đến giá trị các doanh nghiệp được niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021. Đây được xem là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chính sách thực thi phát triển bền vững và tăng trưởng xanh do Nhà nước đề ra và số liệu ở giai đoạn này sẽ không chịu quá nhiều biến động từ các sự kiện như dịch bệnh cũng như mâu thuẫn chính trị.

Giá trị của doanh nghiệp niêm yết ra sao khi đầu tư ESG? | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH
Một báo cáo vào tháng 5/2024 của PwC ghi nhận với các doanh nghiệp tư nhân, đầu tư ESG mang đến các cơ hội. (Nguồn: PwC Việt Nam)

Sau khi phân tích dữ liệu, kết quả cho thấy các biến gồm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Thời gian triển khai thực hiện ESG; Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản; Quy mô doanh nghiệp; Tỷ lệ tài sản trên doanh thu; Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu; Chi phí quảng cáo và Vốn đầu tư dành cho nghiên cứu và phát triển đều có tác động đến Giá trị các doanh nghiệp. Trong đó:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động tích cực đến giá trị doanh nghiệp. Điều này cho thấy rằng những doanh nghiệp càng đẩy mạnh việc thực hiện chính sách phát triển bền vững bao gồm: thực hiện bảo vệ môi trường tự nhiên và sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thiên nhiên; chế độ lương, thưởng, bảo hiểm minh bạch dành cho nhân viên và hỗ trợ các chiến dịch an sinh xã hội mang tính lan tỏa cộng đồng thì giá trị của doanh nghiệp trên thị trường càng cao.

Thời gian triển khai và thực hiện chính sách ESG tác động tích cực đến giá doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thực hiện chính sách ESG trong một khoảng thời gian dài và áp dụng một cách hiệu quả thì giá trị của doanh nghiệp được đẩy mạnh.

Việc thực hiện ESG trong khoảng thời gian dài hay ngắn sẽ cho thấy chiến lược phát triển bền vững và các giải pháp giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên có thật sự hiệu quả hay không và dẫn đến ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy khoảng thời gian triển khai và thực hiện chính sách ESG càng dài thì giá trị doanh nghiệp càng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, Quy mô doanh nghiệp, Tỷ lệ tài sản trên doanh thu, Vốn đầu tư dành cho nghiên cứu và phát triển đồng thời có tác động tích cực đến giá trị các doanh nghiệp, trong khi Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và Chi phí quảng cáo lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của doanh nghiệp.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ESG

*Đối với doanh nghiệp:

Đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy việc triển khai thực hiện ESG cũng như công bố báo cáo về phát triển bền vững hay hạng mục riêng về trách nhiệm xã hội không được hưởng ứng bởi quá nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên dựa vào kết quả nghiên cứu có được, các doanh nghiệp nên tìm cơ hội tiếp cận cũng như triển khai thực hiện ESG một cách đúng đắn và sớm nhất có thể. Bởi lẽ, trong ngắn hạn, ESG dưới góc nhìn của doanh nghiệp dường như là một loại chi phí, không có khả năng sinh lợi cao hoặc thậm chí có thể làm giảm giá trị công ty. Dù vậy, thực thi ESG là xu hướng tất yếu giúp tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, chúng sẽ trở thành khoản đầu tư đắt giá về dài hạn làm gia tăng giá trị doanh nghiệp trong tương lai. Hiện nay, những nhận thức về trách nhiệm xã hội đã và đang được nâng cao, mang trong mình tầm ảnh hưởng lớn cũng như nhận được sự hưởng ứng đông đảo trên toàn thế giới. Vì vậy, không quá khó để đi đến kết luận rằng hướng đến giá trị cộng đồng phản ánh tích cực tình trạng của doanh nghiệp trên khía cạnh giá trị tiền tệ. Ngoài ra, việc công khai các hoạt động xã hội, môi trường có thể thu hút đội ngũ nhân viên có trình độ, tăng cường sự tương tác của công ty với các bên liên quan và nâng cao danh tiếng doanh nghiệp trong mắt công chúng.

Ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp có thể xem xét điều chỉnh, sáng tạo những chiến lược kinh doanh mới nhằm thu hút khách hàng để từ đó nâng cao tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đồng thời mở rộng quy mô doanh nghiệp. Theo như kết quả nghiên cứu, doanh thu cao và quy mô doanh nghiệp lớn sẽ tạo tiền đề thay đổi tích cực đến tỷ suất sinh lợi trên tổng tài tài sản cũng như tiềm lực tài chính nội tại của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có thêm nền tảng vững chắc cùng khả năng đáp ứng bộ tiêu chuẩn ESG để gia tăng giá trị thị trường cho chính doanh nghiệp của mình.

Tiếp theo, doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trong cấu trúc vốn cao có thể cân nhắc việc hạn chế sử dụng nợ. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng nếu đòn bẩy tài chính cao, việc ra quyết định đầu tư vào triển khai ESG với mục đích gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi và chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Cuối cùng, doanh nghiệp có thể cắt giảm một lượng nhỏ chi phí quảng cáo hằng năm và chuyển hóa thành một khoản chi trích lập dành riêng cho bảo vệ môi trường hay hoạt động xã hội, từ thiện để tăng điểm ESG trong các bộ tiêu chuẩn đánh giá. Phần dư của chi phí quảng cáo có tác động tiêu cực đến giá trị doanh nghiệp còn có thể xem xét chuyển thành vốn đầu đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hằng năm, đặc biệt dùng cho phát triển những sản phẩm xanh, công nghệ xanh hướng tới phát triển bền vững để từ đó tạo ra giá trị nhân văn cốt lõi của riêng doanh nghiệp.

*Đối với Nhà nước:

Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà đang phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh vô cùng to lớn, khốc liệt đến từ các quốc gia khác trong khu vực và quốc tế, Nhà nước cần đề ra đường lối chỉ đạo, phương thức phổ biến rộng và sâu hơn về ý nghĩa cũng như những lợi ích to lớn mà ESG sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt nói riêng và toàn thể nền kinh tế quốc gia nói chung. Nếu cần thiết, Chính phủ có thể đưa ra quy định chung bắt buộc các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt đều phải thực thi ESG, công bố báo cáo phát triển bền vững hằng năm đồng thời tạo riêng một hạng mục “Trách nhiệm xã hội” trên các kênh truyền thông chính thức của doanh nghiệp. Nhà nước có thể tổ chức lễ khen thưởng và trao tặng bằng khen dành cho doanh nghiệp xuất sắc hoàn thành những mục tiêu xanh, góp phần xây dựng xã hội, đất nước nhằm khuyến khích mỗi doanh nghiệp phấn đấu thực thi ESG hiệu quả, lâu dài.

*Nhóm tác giả: Cao Phan Xuân Vi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Anh Quý, Nguyễn Ngọc Khánh Linh, Dương Nguyệt Minh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Giá trị của doanh nghiệp niêm yết ra sao khi đầu tư ESG?

Nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
diendandoanhnghiep.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cổ phiếu FPT giảm sâu trái ngược với kết quả kinh doanh

Cổ phiếu FPT giảm sâu trái ngược với kết quả kinh doanh

Cổ phiếu FPT - Công ty Cổ phần FPT (HoSE) giảm sâu dù kết quả kinh doanh quý 2/2024 nhiều khả quan.
Tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu

Tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu

Nếu như được hỏi rằng, tăng trưởng kinh tế có mối liên hệ gì với lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu hay không, gần như chắc chắn tất cả các nhà đầu tư trên thị trường đều đồng ý rằng chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Tuy nhiên, có lẽ ít ai để ý mối liên hệ này trên thực tế được thể hiện như thế nào. Bài viết này sẽ cung cấp một góc nhìn mới về mối quan hệ giữa lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu và tăng trưởng kinh tế (GDP), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dự báo kinh tế đối với hiệu quả đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Những cổ phiếu rời sàn vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc

Những cổ phiếu rời sàn vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc

Từ đầu năm 2024, thị trường đã xuất hiện nhiều mã cổ phiếu thông báo hủy niêm yết. Trong đó, một số cái tên rời cuộc chơi vì cổ đông lớn đã nắm gần như toàn bộ cổ phần, không còn đáp ứng quy định của một công ty đại chúng.
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong cân đối lũy kế đến ngày 30/6 đạt 1.027 triệu tỷ đồng và bằng 60.4% dự toán năm 2024. So với cùng kỳ năm 2023, thu NSNN đã vượt 150,972 tỷ đồng và tăng 6.3% về tỷ lệ thực hiện.
Tỷ giá sẽ hạ nhiệt dần về cuối năm?

Tỷ giá sẽ hạ nhiệt dần về cuối năm?

Các dự báo đưa ra từ giới phân tích tài chính cho rằng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong quý IV/2024.
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai lao dốc

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai lao dốc

Sau khi có thông tin cơ quan công an, viện kiểm sát đến làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu QCG đã giảm kịch sàn.

Các tin khác

Đón vốn ESG - Bài 1: Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng?

Đón vốn ESG - Bài 1: Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng?

Các công ty không theo đuổi các sáng kiến ESG có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh..., theo ông Abhinav Goyal, PwC Việt Nam.
Gần 5,2 tỉ USD kiều hối về TP.HCM, nhiều nhất từ châu Á

Gần 5,2 tỉ USD kiều hối về TP.HCM, nhiều nhất từ châu Á

Lượng kiều hối đổ về TP.HCM trong nửa đầu năm nay đạt gần 5,2 tỉ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kiều hối chuyển về từ châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất.
Chọn chứng khoán, gửi vàng hay an toàn với kênh tiết kiệm online?

Chọn chứng khoán, gửi vàng hay an toàn với kênh tiết kiệm online?

Dù giá vàng đang liên tiếp đạt đỉnh hay thị trường chứng khoán đang khá sôi động, gửi tiết kiệm vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn với người dân vì những lợi ích vượt trội.
Rủi ro tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm

Rủi ro tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm

Thách thức lớn nhất với tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa cuối 2024 đến từ những biến động trên toàn cầu.
Cuộc chiến của 5 "ông lớn" ngành bưu chính, chuyển phát

Cuộc chiến của 5 "ông lớn" ngành bưu chính, chuyển phát

Cuộc đua giành thị phần của Viettel Post, VNPost, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, J&T Express ngày càng khốc liệt.
Kinh tế có tín hiệu tốt nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn chật vật

Kinh tế có tín hiệu tốt nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn chật vật

Mặc dù có tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, nhưng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ mở rộng kinh doanh ở mức thấp.
Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
Thị trường vàng đóng băng sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt?

Thị trường vàng đóng băng sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt?

Có thể thấy, sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt mua bán vàng miếng, thị trường vàng trong 1 tuần vừa qua đang có dấu hiệu bình ổn. Theo các chuyên gia, đây vẫn chưa phải là những giải pháp dài hạn và tối ưu.
Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5.178 tỷ USD, bằng 54.7% so với cả năm 2023 và tăng 19.5% so với cùng kỳ.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm ngành thu hút dòng tiền trong năm nay và phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích nắm giữ trong trung và dài hạn.
Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Giải thưởng được trao cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.
Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
TS Đậu Anh Tuấn: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang cực kỳ khó khăn

TS Đậu Anh Tuấn: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang cực kỳ khó khăn

Khi hỏi hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam về kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh thời gian tới, chỉ khoảng 27% nói có. Đây là con số thấp nhất kể từ khi VCCI tiến hành điều tra về PCI từ năm 2005 trở lại đây.
Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Lạm phát là yếu tố rất cần được theo dõi, cùng với đó là xu thế tiền tệ đã "tự động đảo chiều", doanh nghiệp cần có thêm các biện pháp hỗ trợ khác...
Cổ phiếu ngành dược phẩm: “Gà đẻ trứng vàng”

Cổ phiếu ngành dược phẩm: “Gà đẻ trứng vàng”

Cổ phiếu ngành dược sau đại dịch Covid -19 đã trở lại và tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 16/7/2024.
Vọt hơn 700 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm

Vọt hơn 700 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm

Chỉ số Dow Jones tăng mạnh lên mức đỉnh mới vào ngày thứ Ba (16/07) khi thị trường giá lên (bull market) mở rộng ra ngoài các cổ phiếu công nghệ nhờ hy vọng hạ lãi suất sắp tới.
Vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 2,460 USD/oz

Vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 2,460 USD/oz

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày thứ Ba (16/07), nhờ kỳ vọng ngày càng tăng rằng việc hạ lãi suất vào tháng 9 có thể thúc đẩy nhu cầu vàng.
Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Ông Suan Teck Kin cho biết với dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Đồng Việt Nam (VND) có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 cùng với CNY và sự suy yếu của USD trên diện rộng.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động