Cần có quy định rõ ràng, chi tiết về hoạt động tín dụng xanh

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật thường chỉ đưa ra các quy định khung chung, ít quy định cụ thể, chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng xanh của các TCTD.

PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng nhóm nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kiến nghị về phát triển tín dụng xanh để hướng tới nền kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.

Cần có quy định rõ ràng, chi tiết về hoạt động tín dụng xanh | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH
Ngành ngân hàng đóng góp đáng kể vào việc thực hiện tăng trưởng xanh với vai trò là công cụ khuyến khích đầu tư tài chính vào các dự án thân thiện với môi trường.

Hiện nay, phát triển bền vững cùng với tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng phát triển đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Ngoài việc áp dụng chiến lược phát triển kinh tế xanh, nhiều quốc gia còn tập trung vào các hoạt động công nghiệp giảm phát thải, ô nhiễm không khí và bảo tồn năng lượng.

Ngành ngân hàng đóng góp đáng kể vào việc thực hiện tăng trưởng xanh với vai trò là công cụ khuyến khích đầu tư tài chính vào các dự án thân thiện với môi trường.

“Do đó, mô hình tín dụng xanh được xem là công cụ tài chính có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát hành vi bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và ngăn chặn sự phát triển không kiểm soát của các doanh nghiệp gây ô nhiễm, nguy hại đến môi trường”, PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Để phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kiến nghị một số giải pháp:

Cụ thể hóa các tiêu chí xác định dự án “xanh”

Khung pháp lý và thể chế liên quan đến tín dụng xanh, ngân hàng xanh đã ngày càng được hoàn thiện, nhưng còn mang tính định hướng, chưa có yêu cầu cụ thể với các TCTD về đánh giá yếu tố môi trường và xã hội khi thẩm định tín dụng. Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê nên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tín dụng xanh trong các văn bản pháp lý của Chính phủ, NHNN và Luật Các TCTD.

“Cần có những quy định rõ ràng, chính xác về các vấn đề liên quan đến tín dụng xanh. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật thường chỉ đưa ra các quy định khung chung, ít quy định cụ thể, chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng xanh của các TCTD”, PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Xây dựng hướng dẫn về danh mục xanh và tiêu chí xác định dự án như thế nào là xanh, và cần có đánh giá phù hợp với từng phân ngành kinh tế của Việt Nam. Đây là cơ sở để các TCTD căn cứ lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh cho các dự án.

Bên cạnh đó, cần thống nhất các quy định, định nghĩa cụ thể về các danh mục, ngành lĩnh vực xanh có thể áp dụng chung trên cả nước. “Điều này sẽ giảm khó khăn cho các TCTD trong việc lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh xác định các lĩnh vực xanh, dự án xanh để thẩm định cho vay”, PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa bày tỏ.

Xây dựng lộ trình cụ thể cho việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các lĩnh vực, ngành xanh về thuế, phí, vốn, kỹ thuật, thị trường, quy hoạch, chiến lược phát triển... của từng ngành, lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm thu hút và phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng xanh.

Cơ chế hỗ trợ có thể thực hiện là cho phép bảo lãnh các khoản tín dụng xanh hoặc thành lập định chế tài chính đặc biệt trong cấp tín dụng xanh vào các dự án trọng điểm.

Chính phủ có thể nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển bền vững cho các dự án xanh trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước và rà soát lại hệ thống các chính sách hiện hành để đảm bảo tập trung, tránh phân bổ nguồn lực dàn trải.

Nghiên cứu cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển thị trường vốn xanh. Nguồn vốn cho các hoạt động xanh của ngân hàng hiện nay còn khá hạn chế. Bên cạnh đó, các dự án bảo vệ môi trường, phát triển bền vững thường có thời gian thu hồi vốn chậm, trong khoảng thời gian dài.

Trong khi, nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại là vốn ngắn hạn, huy động theo chi phí vốn thương mại trên thị trường nên dẫn đến hiện tượng chi phí cao.

Do đó, cần có chính sách hỗ trợ các TCTD tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, với lãi suất ưu đãi, đồng thời kêu gọi nguồn lực quốc tế cho việc cung ứng vốn cho các dự án xanh.

Có thể cân nhắc cho phép không tính nguồn vốn để cho vay các dự án xanh vào tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và ưu đãi tái cấp vốn, tái chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với phần nguồn vốn ngân hàng huy động để tài trợ cho các dự án tín dụng xanh. Tăng giới hạn tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng đạt tiêu chuẩn ngân hàng xanh để hướng đến tài trợ cho các phương án, dự án xanh nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ và NHNN đã đặt ra.

Cần có quy định rõ ràng, chi tiết về hoạt động tín dụng xanh | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH
Mô hình tín dụng xanh được xem là công cụ tài chính có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát hành vi bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

Đảm bảo an toàn tài chính của các hoạt động tín dụng xanh

Vấn đề môi trường ở Việt Nam trong những năm gần đây rất đáng báo động, nên NHNN cần tiếp tục đưa ra các giải pháp quyết liệt như, xây dựng và hoàn thiện các quy định về hướng dẫn thực hiện tín dụng xanh cho các tổ chức tín dụng trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới luật có quy định về hoạt động tín dụng xanh.

Cùng với đó, cần tiến hành nghiên cứu và có những hướng dẫn chi tiết về các khâu trong công tác quản lý rủi ro về môi trường đối với hoạt động cấp tín dụng xanh của tổ chức tín dụng. NHNN xem xét lồng ghép các quy định về quản lý rủi ro môi trường – xã hội vào Quy chế cho vay của các TCTD đối với khách hàng, tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD thực hiện.

Hoàn thiện các tiêu chuẩn về tín dụng xanh, danh mục các ngành, lĩnh vực xanh để áp dụng chung, thống nhất giữa các TCTD. Các tiêu chuẩn về tín dụng xanh cần được phân loại theo các mục tiêu, lợi ích môi trường, phù hợp với các chỉ tiêu về vấn đề môi trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng danh sách danh mục, ngành nghề nên hạn chế đầu tư và cấp tín dụng do nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ban hành các chính sách ưu đãi đối với các TCTD thực hiện cung cấp tín dụng xanh. Đối với các TCTD, NHNN cần nghiên cứu đưa ra các chính sách ưu đãi như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng “room” tín dụng, tăng cơ hội, và khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, các chính sách cần xem xét không tính nguồn vốn cung ứng cho các dự án đầu tư xanh vào tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, thực hiện tái cấp vốn, tái chiết khấu với các ưu đãi về thời hạn, lãi suất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các ngân hàng có hoạt động tín dụng xanh.

“Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này cần được NHNN cân nhắc thận trọng, linh hoạt theo hướng vừa đảm bảo được nguồn vốn cho tín dụng xanh vừa đảm bảo ổn định các mục tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ”, PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa đề xuất.

Yêu cầu các TCTD hoàn thiện các tiêu chuẩn theo Basel III, đặc biệt là các tiêu chí về quản trị rủi ro do các dự án được tài trợ bởi tín dụng xanh. Bởi, các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án xanh thời gian thường dài, doanh nghiệp phải đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn các dự án thông thường khác do tính chuyên biệt và độ phức tạp.

Bổ sung tiêu chí xanh vào các quy định pháp luật về hoạt động cấp tín dụng như Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về tài chính – ngân hàng.

Đẩy nhanh việc ban hành quy định hướng dẫn các TCTD về quản lý rủi ro về môi trường liên quan tới công tác cấp tín dụng xanh. Đặc biệt, văn bản này cần có điều khoản quy định theo hướng khuyến khích về tỷ lệ dư nợ, huy động vốn. Điều chỉnh tỷ lệ quy đổi của khoản dư nợ tín dụng xanh xuống mức thấp hơn khoản tín dụng khác. Tăng tỷ lệ nợ xấu nhằm cho phép ngân hàng cho vay xanh nhiều hơn để khuyến khích.

Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD. Tín dụng xanh ngày càng phát triển và trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường tín dụng, đòi hỏi phải hoàn thiện cơ chế, quy chuẩn riêng đối với hoạt động tín dụng này.

"NHNN nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt đối với các ngân hàng, TCTD lợi dụng tín dụng xanh để cấp vốn cho các dự án không đạt yêu cầu. Trong đó, chất lượng chuyên môn của cán bộ chuyên trách hoạt động cấp tín dụng xanh là một trong những nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của dòng tín dụng này”, PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Nguồn: Cần có quy định rõ ràng, chi tiết về hoạt động tín dụng xanh

Nguyễn Việt
diendandoanhnghiep.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5.178 tỷ USD, bằng 54.7% so với cả năm 2023 và tăng 19.5% so với cùng kỳ.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm ngành thu hút dòng tiền trong năm nay và phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích nắm giữ trong trung và dài hạn.
Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Lạm phát là yếu tố rất cần được theo dõi, cùng với đó là xu thế tiền tệ đã "tự động đảo chiều", doanh nghiệp cần có thêm các biện pháp hỗ trợ khác...
Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Ông Suan Teck Kin cho biết với dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Đồng Việt Nam (VND) có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 cùng với CNY và sự suy yếu của USD trên diện rộng.

Các tin khác

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 7/7/2024, thu NSNN đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 62,17% dự toán, chi NSNN ước đạt 803.600 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán.
Tỷ giá sẽ giảm dần vào cuối năm

Tỷ giá sẽ giảm dần vào cuối năm

Tỷ giá được giới phân tích tài chính nhận định sẽ dịu dần về cuối năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải chủ động phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
Tín dụng tăng tốc, lãi suất cho vay khó giảm thêm

Tín dụng tăng tốc, lãi suất cho vay khó giảm thêm

Với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong 2 quý, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2024 khi nhu cầu vốn gia tăng thúc đẩy nhu cầu huy động.
Siết giới hạn cấp tín dụng

Siết giới hạn cấp tín dụng

Việc siết giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và không ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung.
Vì sao cổ phiếu ngân hàng yếu đi trong quý II/2024?

Vì sao cổ phiếu ngân hàng yếu đi trong quý II/2024?

Theo chuyên gia của VinaCapital, với ngành ngân hàng giảm 6,8% trong quý II, dẫn đến cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng 11,4%, cao hơn một chút so với chỉ số VN-Index.
Dòng vốn đổ vào ETF chủ động có thể lên tới 1 ngàn tỷ USD năm nay

Dòng vốn đổ vào ETF chủ động có thể lên tới 1 ngàn tỷ USD năm nay

Giới đầu tư đang đổ tiền mặt vào những ETF trái phiếu được lựa chọn cẩn thận, với dòng tiền chảy vào đạt kỷ lục kể từ tháng 1. Con số này có thể chạm 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay.
Đâu là yếu tố giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống?

Đâu là yếu tố giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống?

Ngày nay, chất lượng sống là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu, khi mà thu nhập, sức khỏe, giá trị niềm tin và cảm xúc được chú trọng hơn bao giờ hết. Trong đó, sức khỏe thể chất và tinh thần được xem là nền tảng cho mọi hoạt động và là điều kiện tiên quyết để đạt được hạnh phúc.
Sinh lời cao, quỹ mở lên ngôi

Sinh lời cao, quỹ mở lên ngôi

Dù đã tồn tại từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ra đời, nhưng phải đến vài năm trở lại đây, quỹ mở mới bắt đầu thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.
Thói quen thanh toán qua xác thực sinh trắc học: Có cần thời gian?

Thói quen thanh toán qua xác thực sinh trắc học: Có cần thời gian?

Việc tạo ra thói quen khi thực hiện xác thực sinh trắc học trong thanh toán trực tuyến thiết nghĩ sẽ đòi hỏi khoảng thời gian không dài...
Tín dụng tăng tốc - Nhà băng tìm cách cân đối vốn và kiềm giữ lãi suất

Tín dụng tăng tốc - Nhà băng tìm cách cân đối vốn và kiềm giữ lãi suất

Trước diễn biến tín dụng bất ngờ tăng tốc đột ngột, hệ thống ngân hàng đứng trước thách thức thanh khoản càng trở nên thu hẹp và gây áp lực lên lãi suất huy động. Liệu các ngân hàng sẽ làm gì để cân đối lại vốn và kiềm giữ lãi suất?
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đết hết năm 2030

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đết hết năm 2030

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án về thời gian tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó Bộ nghiêng về phương án 5 năm thay vì 10 năm.
Vì sao nhiều người vẫn sập “bẫy lừa” trực tuyến?

Vì sao nhiều người vẫn sập “bẫy lừa” trực tuyến?

“Các đối tượng liên tục thay đổi “kịch bản”, dựa theo những sự kiện thực tế, chúng tìm hiểu, phân tích tập dượt rất kỹ. Vì vậy nội dung của chúng thường khớp 70 - 80% so với những gì nạn nhân biết…”.
Lãi suất điều hành sẽ tăng trong nửa cuối năm?

Lãi suất điều hành sẽ tăng trong nửa cuối năm?

Theo chuyên gia, trong trường hợp không đủ dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ nâng lãi suất điều hành vào nửa cuối năm nay.
Có khả năng tăng lãi suất chính sách trong quý III/2024

Có khả năng tăng lãi suất chính sách trong quý III/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có khả năng phải tăng lãi suất chính sách để kiềm chế áp lực lên dự trữ ngoại hối và đối phó với việc lạm phát vẫn đang ở mức cao.
Tiền tỷ gửi ngân hàng ‘bốc hơi’: Không thấy trách nhiệm của ngân hàng đâu?

Tiền tỷ gửi ngân hàng ‘bốc hơi’: Không thấy trách nhiệm của ngân hàng đâu?

Bà Đinh Lê Hạnh - Chủ tịch Tập đoàn Đinh Lê chỉ rõ 1 thực tế, rất nhiều vụ việc khách hàng liên tục bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng không thấy đề cập đến trách nhiệm của ngân hàng.
Xu hướng lãi suất tiền gửi tăng sẽ kéo dài đến cuối năm?

Xu hướng lãi suất tiền gửi tăng sẽ kéo dài đến cuối năm?

Trước tình hình lãi suất tiền gửi tăng nhẹ trên diện rộng, các chuyên gia cho rằng xu hướng này sẽ kéo dài đến cuối năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.
Vốn ngoại kém tích cực, tiền cá nhân "cân" lực bán

Vốn ngoại kém tích cực, tiền cá nhân "cân" lực bán

Trong khi dòng vốn đầu tư vào quỹ cổ phiếu trên toàn cầu ghi nhận tích cực trong tháng 6, vốn ngoại ở thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rút ròng.
Cần gia tăng công cụ chính sách cho Ngân hàng Nhà nước

Cần gia tăng công cụ chính sách cho Ngân hàng Nhà nước

Mới đây, Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc (PBOC) ra thông báo đã sẵn sàng mua bán trái phiếu chính phủ nhằm điều chỉnh các chênh lệch về lãi suất - thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại (Interest-maturity mismatch). Đây là một động thái cực kỳ bất ngờ của họ.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động