VEC sai phạm, các gói trạm dừng nghỉ cao tốc có bị hủy?

Việc VEC ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Dầu Giây không thông qua đấu thầu (tổng 7 trạm) có bị hủy khi kết luận có sai phạm?

vninfor.vn

Mặc dù Bộ GTVT đã chỉ rõ những sai phạm trong công tác đấu thầu của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Dầu Giây nhưng đến nay những sai phạm vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Không đấu thầu, cấp phép vượt thời gian quy định

Ngày 24/1/2019, Bộ GTVT phát đi Kết luận số 840/KL-BGTVT về nội dung xác minh tố cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, tổ chức, cá nhân Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Theo đó, Bộ GTVT đã nêu rõ những sai phạm của cá nhân ông Mai Tuấn Anh cùng bộ máy của VEC trong việc ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Dầu Giây không thông qua đấu thầu (tổng 7 trạm).

Theo Kết luận, trong 7 trạm dừng nghỉ này, 6 trạm có thời gian hoàn vốn tạm xác định vượt phương án tài chính được phê duyệt của dự án cao tốc.

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tháng 8/2012, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu VEC, trong đó có nội dung nghiên cứu đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư dự án. Tháng 9/2012, VEC có văn bản gửi Bộ GTVT về việc xin chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư một số công trình, hạng mục phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Tháng 6/2014, HĐTV của VEC đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương thực hiện đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức xã hội hóa và phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn.

Bộ GTVT cho biết, trong năm 2014, VEC đã tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 7 trạm dừng nghỉ trên 3 tuyến cao tốc. Cụ thể, Trạm dừng nghỉ Km227+000 Dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình được giao cho Công ty CP Đầu tư dịch vụ thương mại Tân Thịnh thực hiện đầu tư xây dựng. Trạm dừng nghỉ Km41+100 tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được VEC ký hợp đồng nguyên tắc và giao cho Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn tiếp cận mặt bằng để nghiên cứu khảo sát thiết kế, đầu tư xây dựng. Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn, chi phí đầu tư Giai đoạn 1 của trạm dừng nghỉ này hơn 30 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn tạm xác định là 20 năm. Đây cũng là trạm duy nhất trong 7 trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc có thời gian hoàn vốn tạm xác định không vượt phương án tài chính được phê duyệt.

Riêng 6 trạm dừng nghỉ còn lại đều có thời gian hoàn vốn đầu tư tạm xác định vượt phương án tài chính được phê duyệt của các dự án đường cao tốc, cụ thể:

Trạm dừng nghỉ Km227+000 Dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình, thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư dịch vụ thương mại Tân Thịnh tạm xác định tối đa 50 năm. Trong khi đó, theo Quyết định số 3789/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2016 thì phương án tài chính của Dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình được phê duyệt là 24 năm. Như vậy, phương án hoàn vốn đầu tư tạm tính cho Trạm dừng nghỉ Km227+000 vượt 26 năm so với phương án tài chính được duyệt của Dự án. Theo báo cáo của Nhà đầu tư, chi phí đầu tư Giai đoạn 1 của Trạm dừng nghỉ này hơn 60 tỷ đồng; công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 30/12/2014.

Tại 5 trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Trạm dừng nghỉ Km22+900 có giá trị hợp đồng Giai đoạn 1 được ký kết giữa VEC và Công ty TNHH Phước An là 113 tỷ đồng; công trình đưa vào sử dụng ngày 21/10/2015; thời gian hoàn vốn tạm xác định tối đa 50 năm. Trong khi đó, theo Quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, phương án tài chính được phê duyệt cho Dự án Nội Bài - Lào Cai là 27 năm, như vậy thời gian hoàn vốn tạm xác định cho trạm dừng nghỉ này vượt 23 năm.

Tại Trạm dừng nghỉ Km57+500, thời gian hoàn vốn tạm xác định cho Công ty Tuấn Tú Phú Thọ là 40 năm, vượt 13 năm so với phương án tài chính của Dự án do Bộ GTVT phê duyệt. Trạm dừng nghỉ này được đưa vào khai thác Giai đoạn 1 vào tháng 4/2015 với tổng chi phí đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Tại Trạm dừng nghỉ Km117+500, thời gian hoàn vốn tạm xác định cho Công ty CP Phú Thịnh Phú Thọ là 33 năm, vượt 6 năm so với phương án tài chính được duyệt của Dự án. Công trình đưa vào khai thác vào tháng 4/2015; chi phí đầu tư Giai đoạn 1 hơn 30 tỷ đồng.

Tại Trạm dừng nghỉ Km171+500, thời gian hoàn vốn tạm xác định cho Công ty CP 27/7 Thanh Xuân là 40 năm (vượt 13 năm so với phương án tài chính được duyệt của Dự án). Trạm dừng nghỉ này đưa vào khai thác vào tháng 12/2015; chi phí đầu tư Giai đoạn 1 hơn 50 tỷ đồng.

Cuối cùng, tại Trạm dừng nghỉ Km236+940 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Long Hải là 40 năm, vượt 13 năm so với phương án tài chính được duyệt của Dự án (27 năm).

“Căn cứ vào kết luận của Bộ GTVT về các nội dung tố cáo, Bộ GTVT kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Xử lý trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, sai sót do ban hành nghị quyết, ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Dầu Giây không thông qua đấu thầu; Chỉ đạo VEC xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu ban hành nghị quyết và ký hợp đồng với các nhà đầu tư...”, Bộ GTVT kiến nghị trong bản kết luận.

Tuy nhiên, đến nay việc xử lý đối với những cá nhân, tập thể trên tại VEC không được thông tin rộng rãi. Thậm chí, khi PV Báo Tri thức liên hệ với VEC nhưng chỉ được cho biết: “Trong năm 2019, cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ VEC, trong đó có một số cá nhân liên quan đến các tồn tại về trạm dừng nghỉ. Thực hiện Kết luận số 840/KL-BGTVT của Bộ GTVT và Kết luận của Cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ”.

VEC nói gì?

Thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, VEC cho rằng: “Kết luận số 840/KL-BGTVT ngày 24/01/2019 kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xử lý trách nhiệm đối với các đồng chí thuộc sự quản lý của Ủy ban và chỉ đạo VEC xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu ban hành nghị quyết và ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc do VEC quản lý, không có nội dung chỉ đạo về việc

hủy thầu và đấu thầu lại

”.

Theo VEC, sau quá trình kiểm tra, cấp thẩm quyền yêu cầu huỷ hợp đồng với các nhà đầu tư trong việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

“VEC khẳng định việc hủy Hợp đồng là yêu cầu bắt buộc và đã có thông báo hủy Hợp đồng gửi đến 8 nhà đầu tư (Thông báo số 1225/TB-VEC ngày 25/6/2021 về việc thông báo hủy Hợp đồng). VEC cũng đã mời các Nhà đầu tư đến làm việc trực tiếp tại VEC (trong 3 đợt) để thảo luận phương án hủy Hợp đồng”, VEC thông tin.

Tuy nhiên, khi PV Báo Tri thức và Cuộc sống đặt vấn đề: Căn cứ vào nội dung Kết luận và quy định của pháp luật hiện hành, VEC có kiến nghị, đề xuất, tham mưu về việc hủy thầu, đấu thầu lại hay không?. Và việc hủy hợp đồng có được hiểu là các chủ đầu tư sẽ không được tiếp tục vận hành, hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ, đồng thời sẽ ký hợp đồng mới với các công ty, doanh nghiệp khác có nhu cầu theo

hình thức đấu thầu rộng rãi

hay không?. Nhưng VEC từ chối trả lời.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

*Năm 2022, mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Mai Tuấn Anh, nguyên tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VEC

về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

https://m.kienthuc.net.vn/xa-hoi/vec-sai-pham-cac-goi-tram-dung-nghi-cao-toc-co-bi-huy-1812543.html
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

VinFast mở cửa hàng thứ 3 tại Pháp, đã hiện diện ở 11 thành phố châu Âu

VinFast mở cửa hàng thứ 3 tại Pháp, đã hiện diện ở 11 thành phố châu Âu

Ngày 25/03/2023 - VinFast công bố chính thức khai trương của hàng VinFast tại Rennes, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại miền Tây nước Pháp. Các cửa hàng VinFast tiếp theo tại Pháp dự kiến sẽ được khai trương tại Montpellier, Aix-En-Provence, cùng nhiều thành phố lớn khác trong thời gian tới.
Khối ngoại giảm tốc mua ròng trong tuần 20-24/3, tập trung "gom" VHM

Khối ngoại giảm tốc mua ròng trong tuần 20-24/3, tập trung "gom" VHM

Theo thống kê, khối ngoại chỉ mua ròng 399 tỷ đồng sau 5 phiên giao dịch, giảm rõ rệt so với giá trị hơn 2.300 tỷ tuần trước.
Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol thực hiện dịch vụ ngoài cấp phép?

Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol thực hiện dịch vụ ngoài cấp phép?

Dù chỉ được cấp phép chứng nhận hệ thống ISO 9001 nhưng Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol vẫn quảng cáo và nhận thực hiện dịch vụ chứng nhận ISO 14001, ISO 45001.
Trung Quốc, Philippines tăng nhu cầu mua gạo, giá rục rịch đi lên

Trung Quốc, Philippines tăng nhu cầu mua gạo, giá rục rịch đi lên

Trung Quốc, Philippines tăng nhu cầu mua gạo, giá rục rịch đi lên
Lo ngại về nguồn cung dự trữ, dầu thô đảo chiều giảm giá

Lo ngại về nguồn cung dự trữ, dầu thô đảo chiều giảm giá

Giá dầu thô đảo chiều giảm ở cuối phiên do lo ngại về nguồn cung dự trữ
Louis Capital (TGG) đổi tên, đổi trụ sở chính, đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược phẩm

Louis Capital (TGG) đổi tên, đổi trụ sở chính, đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược phẩm

ĐHĐCĐ công ty đã thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung toàn bộ Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các tin khác

Dừng chân tại The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh muốn lập lại cuộc chơi cho thuê phòng truyền thống bằng cách nào?

Dừng chân tại The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh muốn lập lại cuộc chơi cho thuê phòng truyền thống bằng cách nào?

Startup mới của Nguyễn Hải Ninh được các nhà đầu tư mạo hiểm hưởng hứng nhiệt liệt. M-Village đang vận hành 20 cơ sở, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% và nuôi tham trọng trở thành Uber trong lĩnh vực cho thuê lưu trú.
Con đường nào đưa Toshiba từ biểu tượng về thiết bị điện tử, năng lượng hạt nhân... đến bán mình, hủy niêm yết?

Con đường nào đưa Toshiba từ biểu tượng về thiết bị điện tử, năng lượng hạt nhân... đến bán mình, hủy niêm yết?

Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều nơi trên toàn thế giới, cái tên Toshiba là sự đảm bảo cho chất lượng của những sản phẩm điện máy. Với lịch sử gần 150 năm tuổi, Toshiba đã gây dựng được thương hiệu của mình ở khắp nơi.
Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng?

Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng?

Tại một số ngân hàng ghi nhận tình trạng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài.
Lãi suất ngày 24/3: Gửi tiền tại Vietcombank, VietinBank, BIDV hay Agribank có lợi nhất?

Lãi suất ngày 24/3: Gửi tiền tại Vietcombank, VietinBank, BIDV hay Agribank có lợi nhất?

Lãi suất tại 4 ngân hàng này có một số thay đổi trong những ngày gần đây. Cùng trong nhóm Big 4 nhưng lãi suất của Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đang có sự khác biệt ở một vài kỳ hạn.
USD giảm 6 phiên liên tiếp, Euro cao nhất 7 tuần

USD giảm 6 phiên liên tiếp, Euro cao nhất 7 tuần

Đồng USD giảm 6 phiên liên tiếp, đánh dấu chuỗi mất giá dài nhất trong 2,5 năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có vẻ tiến gần đến thời điểm tăng lãi suất ngắt quãng, trong khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Anh đẩy mạnh với việc tăng lãi suất hơn nữa.
Giá vàng thế giới chạm 2.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới chạm 2.000 USD/ounce

Đêm qua (23/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có lúc đạt 1.995 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 4 vượt 2.000 USD.
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng

Lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm sâu sau khi NHNN giảm lãi suất điều hành từ ngày 15/3.
Qua rồi thời startup "đốt tiền kiếm khách": Vốn đầu tư mạo hiểm quá đắt đỏ, nhà đầu tư khuyên doanh nghiệp “tự cứu lấy mình”

Qua rồi thời startup "đốt tiền kiếm khách": Vốn đầu tư mạo hiểm quá đắt đỏ, nhà đầu tư khuyên doanh nghiệp “tự cứu lấy mình”

Trước những biến động tài chính và tình hình lạm phát, nguồn vốn của các quỹ đầu tư thắt chặt khiến các startup đối mặt áp lực buộc phải có lãi, không thể tiếp "đem tiền đi đốt" để kiếm khách.
Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, dự báo chỉ thực hiện 1 lần nâng khác trong năm nay

Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, dự báo chỉ thực hiện 1 lần nâng khác trong năm nay

Bất chấp những cảnh báo về tác động tiềm ẩn từ bất ổn của ngành ngân hàng, NHTW Mỹ vẫn nhất trí thông qua quyết định tăng lãi suất. Theo đó, phạm vi lãi suất hiện là 4,75% - 5%.
Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol thực hiện dịch vụ ngoài cấp phép?

Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol thực hiện dịch vụ ngoài cấp phép?

Dù chỉ được cấp phép chứng nhận hệ thống ISO 9001 nhưng Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol vẫn quảng cáo và nhận thực hiện dịch vụ...
Hộp thư 17/3:Dấu hỏi từ Trường Kỹ nghệ II,Công ty Hải Phát và FPT Shop | Báo Công Thương

Hộp thư 17/3:Dấu hỏi từ Trường Kỹ nghệ II,Công ty Hải Phát và FPT Shop | Báo Công Thương

Hộp thư bạn đọc nhận được phản ánh về việc Công ty Hải Phát bỏ rơi khách hàng, FPT Shop bán hàng đã qua sử dụng, dấu hiệu sai phạm từ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
Trữ lượng cát chỉ đáp ứng 77% nhu cầu xây cao tốc Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Trữ lượng cát chỉ đáp ứng 77% nhu cầu xây cao tốc Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Trữ lượng cát san lấp hiện tại chỉ còn khoảng 37 triệu m3, đáp ứng khoảng 77% nhu cầu xây dựng các dự án hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị cần bảo đảm cung cấp đủ vật liệu san lấp nền đường cho các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải tại khu vực này...
Cần làm rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm của Công ty Lan Chi

Cần làm rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm của Công ty Lan Chi

(BGĐT)- Mới đây, một số trang thông tin điện tử phản ánh về sản phẩm Hồng âm Lan Chi X2 của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lan Chi (gọi tắt là Công ty Lan Chi), thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan (Việt Yên) là hàng giả, kém chất lượng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Bắc Giang đã trao đổi với ông Chu Thanh Hiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.
Về tay chủ mới chuyên nuôi bò, khách sạn 500 tỷ bỏ hoang tại Thanh Hóa bất ngờ được “hồi sinh”

Về tay chủ mới chuyên nuôi bò, khách sạn 500 tỷ bỏ hoang tại Thanh Hóa bất ngờ được “hồi sinh”

Sau 3 năm đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, Khách sạn Lam Kinh tọa lạc tại đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, tiêu chuẩn 4 sao hiện đại bậc nhất Thanh Hoá đang được đơn vị quản lý tu sửa, chỉnh trang nhằm đưa vào hoạt động trước dịp 30/4 -1/5...
Phê duyệt chủ trương đầu tư hai đoạn đường Hồ Chí Minh qua  Kiên Giang, Bạc Liêu gần 4.000 tỷ đồng

Phê duyệt chủ trương đầu tư hai đoạn đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu gần 4.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 255/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận với tổng mức đầu tư khoảng 3.904,66 tỷ đồng...
Chuyên gia nêu lý do đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường trong năm nay

Chuyên gia nêu lý do đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường trong năm nay

Theo các chuyên gia, mức tiêu thụ đồ uống có đường tại Việt Nam lên tới 46,5g đường tự do/ngày/người, cao gần gấp 2 lần so với mức khuyến cáo. Bởi vậy, đánh thuế đồ uống có đường cần sớm thực hiện và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống có đường phải chuẩn bị sẵn sàng phương án thích ứng...
VEC sai phạm, các gói trạm dừng nghỉ cao tốc có bị hủy?

VEC sai phạm, các gói trạm dừng nghỉ cao tốc có bị hủy?

Việc VEC ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Dầu Giây không thông qua đấu thầu (tổng 7 trạm) có bị hủy khi kết luận có sai phạm?
Cha mẹ tiết kiệm chi phí, con cái chủ động chi tiêu nhờ Ví gia đình VNPAY

Cha mẹ tiết kiệm chi phí, con cái chủ động chi tiêu nhờ Ví gia đình VNPAY

(Dân trí) - Từ nay đến 30/4, người dùng mở Ví gia đình VNPAY sẽ nhận được ngay combo ưu đãi 400.000 đồng và cơ hội đi taxi miễn phí cả tháng.
Xem thêm
Ranger thế hệ mới: Chiếc bán tải bứt phá mọi giới hạn chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Ranger thế hệ mới: Chiếc bán tải bứt phá mọi giới hạn chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Ford chính thức công bố giá bán của dòng xe Ranger Thế Hệ Mới sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9/2022. Là chiếc Ranger thông minh, linh hoạt và có khả năng vận hành tốt nhất từ trước đến nay – Ranger Thế Hệ Mới hứa hẹn tiếp nối di sản hơn 20 năm tại Việt Nam và bứt phá mọi giới hạn cho một phong cách sống đầy cảm hứng.
Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động