Thủy sản năm 2023: Sản lượng nuôi trồng vượt chỉ tiêu, xuất khẩu không hoàn thành kế hoạch

Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 9,269 triệu tấn, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Trong đó: Tôm khoảng 3,45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD; Cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD...
Thủy sản năm 2023: Sản lượng nuôi trồng vượt chỉ tiêu, xuất khẩu không hoàn thành kế hoạch

Ngày 21/12/2023, Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

13.000 HA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VIETGAP

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết ước tính đến hết tháng 12/2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 9,269 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2022. Trong đó: khai thác thủy sản đạt 3,861 triệu tấn, tương đương với năm 2022; nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5,408 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2022.

So với chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 102,4% (9,05 triệu tấn); trong đó sản lượng khai thác vượt 4,9%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (giảm còn 3,68 triệu tấn); sản lượng nuôi trồng đạt 100,7%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2023 ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, kém 0,8 tỷ USD so với kế hoạch đề ra 10 tỷ USD".

"Đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP ước đạt 13.000 ha, sản lượng thủy sản VietGAP năm 2023 ước đạt 1,65 triệu tấn" - Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 ước đạt 1,3 triệu ha nuôi nội địa và 9,5 triệu m³ lồng nuôi biển. Trong đó, nuôi biển tăng 5,5%, bao gồm: 4,3 triệu m³ lồng nuôi cá biển; 5,2 triệu m³ lồng nuôi tôm hùm và 57 nghìn ha nuôi nhuyễn thể. Tổng sản lượng nuôi biển đạt 789,8 nghìn tấn, tăng 10,1% so với năm 2022, gồm: Cá biển 46 nghìn tấn; tôm hùm 3,8 nghìn tấn; nhuyễn thể 440 nghìn tấn; đối tượng khác 300 nghìn tấn.

Nuôi nước lợ đạt tổng diện tích khoảng 920 nghìn ha, sản lượng 1,496 triệu tấn, trong đó tôm sú đạt 274 nghìn tấn và tôm thẻ chân trắng đạt 845 nghìn tấn.

Nuôi thủy sản nước ngọt 380 nghìn ha, sản lượng khoảng 3,122 triệu tấn. Trong đó, diện tích thả nuôi cá tra đạt 5.700 ha, sản lượng đạt 1,71 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2022. Cá rô phi: diện tích nuôi 30 nghìn ha, sản lượng 270 nghìn tấn, tăng 3,8% so với năm 2022. Ngoài ra, nuôi hỗn hợp và thủy sản khác đạt diện tích khoảng 344 nghìn ha, sản lượng 1,142 triệu tấn, tăng 1,1%.

SỐ LƯỢNG TÀU CÁ GIẢM GẦN 3000 CHIẾC

Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, tổng sản lượng khai thác năm 2023 ước khoảng 3,861 triệu tấn, chưa đạt chỉ tiêu đề ra giảm còn 3,68 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác biển 3,66 triệu tấn, giảm 0,3% so với năm 2022.

Thủy sản năm 2023: Sản lượng nuôi trồng vượt chỉ tiêu, xuất khẩu không hoàn thành kế hoạch
Ông Trần Đình Luân phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện những khuyến nghị của EC trong tiến trình gỡ “thẻ vàng”, số lượng tàu cá giảm còn 83.430 chiếc, giảm 6.292 chiếc so với năm 2022 là 89.722 chiếc. Trong đó: tàu từ 6-12m là 37.770 chiếc (giảm 5.230 chiếc); tàu từ 12-15m là 16.000 chiếc (giảm 480 chiếc); tàu từ 15-24m là 26.500 chiếc (giảm 470 chiếc); tàu trên 24m là 2.510 chiếc (giảm 112 chiếc).

Năm 2023, Cục Thủy sản đã tham mưu xử lý 10 yêu cầu xác minh của các nước trong khối EU, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, thông báo cho cơ quan thẩm quyền của các nước châu Âu để giải phóng các lô hàng xuất khẩu.

"Năm 2023, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng lộng với tổng số hơn 67 nghìn giấy phép" - Theo Cục Thủy sản.

Năm 2023, Cục Thủy sản đã chủ trì, phối hợp tổ chức 13 đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương về triển khai các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Cục đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương làm việc với đoàn Thanh tra của EC sang làm việc tại Việt Nam trong tháng 10/2023 để thanh tra thực tế lần thứ 4 về IUU; Tham gia kiểm tra việc chống khai thác IUU tại các tỉnh, thành phố ven biển; Tổng hợp thông tin danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định IUU, đăng tải lên website của Cục (9.855 tàu cá).

Đề cập những tồn tại, hạn chế của ngành thủy sản, ông Trần Đình Luân cho hay: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quan trắc môi trường còn thiếu, chưa đồng bộ; Công tác bảo quản sản phẩm chưa cải thiện. Việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong khai thác và nuôi trồng thủy sản chưa được nhiều, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản chưa được chặt chẽ. Nhu cầu tiêu thụ giảm ở hầu hết các thị trường gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm, giá bán sản phẩm giảm dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm theo.

Đối với khai thác hải sản, số lượng tàu cá có xu hướng giảm dần nhưng chưa nâng cao giá trị sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản còn ở mức cao. Sản lượng khai thác thủy sản chưa giảm đáp ứng chi tiêu chiến lược đề ra. Hạ tầng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành, công tác duy tu, bão trì chưa được địa phương quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

PHẢI GỠ ĐƯỢC “THẺ VÀNG” TRONG QUÝ 2/2024

Nhìn về năm 2024, Cục Thủy sản nhận định ngành thủy sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: Tình hình an ninh trật tự trên biển diễn biễn phức tạp, khó lường, các nước trong khu vực tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, ngư trường khai thác hải sản của ngư dân ta bị thu hẹp đáng kể. EC tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu chưa có dấu hiệu hồi phục, sự canh tranh mạnh mẽ của các thị trường và lượng tồn kho của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

"Mục tiêu năm 2024: Diện tích nuôi trồng thủy sản giữ ổn định so với năm 2023 là 1,3 triệu ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 380 nghìn ha, diện tích nuôi mặn, lợ 920 nghìn ha" - Theo Cục Thủy sản.

Cục Thủy sản đề ra mục tiêu năm 2024: Diện tích nuôi trồng thủy sản giữ ổn định so với năm 2023 là 1,3 triệu ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 380 nghìn ha, diện tích nuôi mặn, lợ 920 nghìn ha.

Tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác để tăng giá trị sản xuất đối với với sản phẩm thủy sản, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể, sản lượng khai thác khoảng 3,54 triệu tấn, giảm 8,3% so với năm 2023; sản lượng nuôi trồng 5,68 triệu tấn, tăng 5,0% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản: Đạt khoảng 9,5 tỷ USD.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Thủy sản bám sát, triển khai quy chế phối hợp giữa Cục Thủy sản và Cục Thú Y liên quan đến công tác quản lý giống thủy sản, kiểm dịch động vật thủy sản, quản lý hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật để cải tạo xử lý môi trường.

“Phải kiểm soát chặt chẽ sản xuất an toàn thực phẩm sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc và xác nhận cam kết chống khai thác bất hợp pháp, phát triển thủy sản đạt chứng nhận quốc tế”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực hải sản, cần tổ chức lại sản xuất nuôi biển, hướng dẫn cho ngư dân chuyển đổi nghề từ khai thác ven bờ sang nuôi trồng hải sản và rong biển. Phải theo dõi, hướng dẫn, xử lý về chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác và quản lý, kiểm tra tàu cá tại cảng của các địa phương, đảm bảo tuân thủ các quy định về IUU.

"Tăng cường kiểm soát tàu cá rời cảng và về cảng. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý quản lý tàu cá tại các địa phương. Tại các cảng cá, phải giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, thu nhật ký, báo cáo khai thác và xác nhận nguồn gốc thủy sản. Mục tiêu phải gỡ được “thẻ vàng” trong quý 2 năm 2024”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo.

Nguồn: Thủy sản năm 2023: Sản lượng nuôi trồng vượt chỉ tiêu, xuất khẩu không hoàn thành kế hoạch

Chu Khôi
vneconomy.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Sáng 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024.
Giá xăng đồng loạt giảm, dứt mạch tăng liên tiếp

Giá xăng đồng loạt giảm, dứt mạch tăng liên tiếp

Từ 15h hôm nay 11/7, giá xăng đồng loạt giảm sau khi trải qua 4 phiên tăng liên tiếp trước đó, còn giá dầu tăng, giảm tùy loại.
Giá vàng tăng, nhà đầu tư dự báo đỉnh mới

Giá vàng tăng, nhà đầu tư dự báo đỉnh mới

Theo Kitco, thị trường vàng đang kết thúc tuần giao dịch tích cực và đang thử thách ngưỡng kháng cự 2.400 USD/ounce. Giá vàng được cho là nhận nhiều hỗ trợ trước loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ.
Xác thực sinh trắc học để chuyển tiền: Cảnh giác trò lừa mới

Xác thực sinh trắc học để chuyển tiền: Cảnh giác trò lừa mới

Xuất hiện kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, nhân viên hỗ trợ tín dụng… kết nối với khách hàng qua mạng xã hội để hướng dẫn thu nhập dữ liệu sinh trắc học, mục đích là lừa đảo
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, RON 95 vượt 23.500 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục tăng, RON 95 vượt 23.500 đồng/lít

Bắt đầu từ 15h ngày 4/7, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng trong đó mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 447 đồng, xăng RON 95 tăng 542 đồng, dầu điêzen 0.05 tăng 487 đồng, dầu hỏa tăng 602 đồng…
Quốc hội "chốt" tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Quốc hội "chốt" tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Quốc hội cho phép tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết ngày 31-12-2024.

Các tin khác

Quận Ba Đình (Hà Nội) đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quận Ba Đình (Hà Nội) đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội diễn ra ngày 27-28/6 thành công tốt đẹp, quận Ba Đình đã có những kế hoạch và triển khai thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của UBND Thành phố Hà Nội.
Giá vàng tuần tới thế nào sau chuỗi ngày biến động?

Giá vàng tuần tới thế nào sau chuỗi ngày biến động?

Trong khi các chuyên gia thận trọng về hướng đi trong ngắn hạn của giá vàng thì các nhà đầu tư bán lẻ lại duy trì sự lạc quan với kim loại quý này.
Báo chí đi lên cùng nền kinh tế

Báo chí đi lên cùng nền kinh tế

Không chỉ đồng hành, phản ánh mọi mặt hoạt động của nền kinh tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam còn đang góp phần quan trọng lan tỏa niềm tin, khát vọng xây dựng một Việt Nam “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên”.
Nhìn nhận 3 vấn đề cốt lõi của báo chí trong tình hình mới

Nhìn nhận 3 vấn đề cốt lõi của báo chí trong tình hình mới

Báo chí cách mạng Việt Nam đã tạo thành sức mạnh tinh thần để góp phần hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.
Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) .
Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của doanh nghiệp điển hình, Vinamilk, đang không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi đầu tiên bài bản, mà đã dần tạo ra tác động lên cả “hệ sinh thái” khi thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…
Tiền lương mới sẽ tăng thế nào?

Tiền lương mới sẽ tăng thế nào?

Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).
Đề xuất cho PNJ, DOJI bán vàng bình ổn

Đề xuất cho PNJ, DOJI bán vàng bình ổn

Hiệp hội Kinh doanh Vàng (VGTA) đề xuất mở rộng quyền tham gia bán vàng bình ổn cho các doanh nghiệp tư nhân được cấp phép.
Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay

Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay

Từ 15h hôm nay (13.6), Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đều tăng.
VNeID là cửa hành chính điện tử duy nhất từ ngày 1/7

VNeID là cửa hành chính điện tử duy nhất từ ngày 1/7

Thủ tướng yêu cầu từ ngày 1/7/2024, VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.
Khi sếp nhà băng "sắm vai" lừa đảo

Khi sếp nhà băng "sắm vai" lừa đảo

Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố lớn xảy ra nhiều vụ khách hàng "bỗng dưng" bị mất tiền gửi tại các ngân hàng. Đáng chú ý, thủ phạm một số vụ lại chính là các "sếp lớn sếp bé" của ngân hàng. Điều này dấy lên sự lo ngại về sự an toàn và quy trình giao dịch gửi - rút tiền từ ngân hàng.
Ngân hàng nào vừa tăng điểm bán vàng miếng SJC?

Ngân hàng nào vừa tăng điểm bán vàng miếng SJC?

Từ sáng nay 7-6, Vietcombank tăng thêm 4 điểm bán vàng miếng ở TP HCM và Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua vàng miếng SJC của người dân.
Kỷ niệm 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Trong cuộc đời cách mạng phong phú và gian lao, cao đẹp và trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân là sự kiện thể hiện sinh động đạo đức, bản lĩnh của Người; trở thành tấm gương mẫu mực, thiết thực cho công tác xây dựng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Ví Moca dừng hoạt động, số dư tiền xử lý như thế nào?

Ví Moca dừng hoạt động, số dư tiền xử lý như thế nào?

Ngày 31/5, CTCP Công nghệ và Dịch vụ Moca thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ ví điện tử trên ứng dụng Moca và trên ứng dụng Grab từ 1/7.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hạ lãi suất cho vay 1-2%

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hạ lãi suất cho vay 1-2%

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất, trong đó có việc giảm thêm 1-2%/năm lãi suất cho vay.
Giá xăng đồng loạt giảm, về mốc hơn 21.000 đồng/lít

Giá xăng đồng loạt giảm, về mốc hơn 21.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay (30.5), Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đều giảm.
Để tiền lương là động lực tăng năng suất lao động

Để tiền lương là động lực tăng năng suất lao động

Người lao động dù muốn gắn bó nhưng cũng không thể ở lại mãi với công ty khi lương thấp. Vì thế, Tổ chức Công đoàn mong muốn Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và xác lập mức lương tối thiểu thỏa đáng, để tiền lương thực sự là động lực tăng năng suất...
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng

Sau 6 phiên đấu thầu thành công và cung ra thị trường hơn 1,8 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước công bố dừng đấu thầu vàng.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động