“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”

Theo ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp Khối Xếp hạng và Nghiên cứu, VIS Rating, trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm phục vụ việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để vay vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua việc dùng các công ty vỏ (SPE) để huy động vốn. Đây là các công ty với những đặc điểm như không có hoạt động kinh doanh thật, không có dòng tiền hoạt động, khả năng thanh khoản thấp.

Xoay quanh vấn đề này, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã có cuộc trao đổi với ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp Khối Xếp hạng và Nghiên cứu VIS Rating

“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”
ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp Khối Xếp hạng và Nghiên cứu VIS Rating.

Tỷ lệ chậm trả gốc lãi của nhóm bất động sản tăng cao, hiện đạt đến mức khoảng 30%

PV: Ông đánh giá ra sao về quy mô và chất lượng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam?

Ông Dương Đức Hiếu: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nói chung và trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nói riêng mới chỉ phát triển mạnh kể từ năm 2018 trở lại đây. Trước năm 2018, quy mô toàn thị trường chỉ ở mức dưới 4% GDP. Tuy nhiên, trong trong giai đoạn 2018 – 2021, thị trường phát triển với tốc độ rất nhanh. Đỉnh điểm của thị trường trái phiếu là năm 2021 với tổng giá trị phát hành mới lên tới gần 800 nghìn tỷ đồng đã đưa giá trị lưu hành của trái phiếu doanh nghiệp lên tới gần 18% GDP. Trong giai đoạn điều chỉnh năm 2022 – 2023, do phát hành mới sụt giảm, quy mô giảm về mức như hiện tại.

Tuy vậy, có thể thấy TPDN vẫn là một kênh huy động vốn dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp. Theo thống kê của chúng tôi, giá trị phát hành TPDN mới cao hơn từ 3 - 6 lần so với giá trị phát hành cổ phiếu niêm yết mới trong 5 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2023, Chính phủ cũng đã đưa ra lộ trình phát triển thị trường tài chính, trong đó có nhắc tới mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến năm 2025 đạt 20% GDP và 2030 đạt 25% GDP. Thông điệp từ Chính phủ cho thấy, mặc dù trải qua những trục trặc gần đây nhưng trái phiếu doanh nghiệp vẫn được cơ quan quản lý định hướng là một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Chúng tôi kỳ vọng năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, thị trường trái phiếu sẽ hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ khi các vấn đề chậm trả nợ gốc/lãi dần được giải quyết và nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp lớn hơn, kết hợp với các quy định chặt chẽ, xếp hạng tín nhiệm giúp tâm lý nhà đầu tư được cải thiện và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”
Ảnh minh họa

PV: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản tại thời điểm ngày 5/3/2024 là gần 351.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh chung của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông đánh giá ra sao về số lượng và chất lượng phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản giai đoạn vừa qua?

Ông Dương Đức Hiếu: Trong các năm qua, trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm phục vụ việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để vay vốn từ ngân hàng.

Dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ của nhóm bất động sản gần 351 nghìn tỷ đồng, hiện bằng khoảng 30% dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản của ngành ngân hàng, cho thấy vai trò lớn của trái phiếu trong cơ cấu vốn của ngành bất động sản.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua việc dùng các công ty vỏ (SPE) để huy động vốn. Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng phát hành bởi các công ty SPE chiếm trung bình 28% lượng phát hành trong giai đoạn 2019 - 2022, chủ yếu thuộc nhóm bất động sản, với hình thức phát hành toàn bộ là riêng lẻ.

Đây là các công ty với những đặc điểm như không có hoạt động kinh doanh thật, không có dòng tiền hoạt động, khả năng thanh khoản thấp. Việc lạm dụng này đã khiến tỷ lệ chậm trả gốc lãi của nhóm bất động sản tăng cao trong giai đoạn vừa qua, hiện đạt đến mức khoảng 30%.

Với việc Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực toàn bộ từ đầu năm 2024, các điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được siết chặt hơn. Chúng tôi kỳ vọng việc nâng cao kỷ luật thị trường, đặc biệt là việc áp dụng xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với một số trường hợp, sẽ giúp chất lượng trái phiếu phát hành của các doanh nghiệp bất động sản được cải thiện trong thời gian tới.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2024

PV: Theo như phân tích của ông, dù đối diện với nhiều thách thức nhưng dường như thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những tín hiệu dần phục hồi?

Ông Dương Đức Hiếu: Chúng tôi nhận định rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2024, thể hiện ở số lượng trái phiếu chậm trả phát sinh mới cùng các trái phiếu có rủi ro cao giảm bớt so với giai đoạn trước do môi trường kinh doanh phục hồi, giúp doanh nghiệp hồi phục doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”
Ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp Khối Xếp hạng và Nghiên cứu VIS Rating

"Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2024, thể hiện ở số lượng trái phiếu chậm trả phát sinh mới cùng các trái phiếu có rủi ro cao giảm bớt so với giai đoạn trước do môi trường kinh doanh phục hồi giúp doanh nghiệp hồi phục doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh".

Một số ngành nghề có tỷ lệ chậm trả cao như bất động sản, xây dựng và tiện ích sẽ được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt, những thay đổi về khuôn khổ pháp lý giúp các dự án được đẩy nhanh tiến độ, qua đó tăng khả năng tiếp cận vốn mới cho chủ đầu tư.

Đồng thời, chúng tôi cho rằng, khối lượng phát hành trái phiếu sẽ tiếp tục hồi phục, dẫn dắt bởi nhu cầu phát hành trái phiếu tăng lên của nhóm ngân hàng để đáp ứng các quy định mới về an toàn vốn, cùng với mặt bằng lãi suất ở mức thấp sẽ giảm bớt áp lực trả lãi cho các tổ chức phát hành. Chúng tôi kỳ vọng rằng, năm 2024 sẽ tiếp tục xu hướng của năm ngoái là phát hành cải thiện dần và mức chênh lệch giữa phát hành mới và đáo hạn sẽ tiếp tục co hẹp.

PV: Trong bối cảnh như vậy, ông có lưu ý gì cho nhà đầu tư?

Ông Dương Đức Hiếu: Đứng trên góc độ là một đơn vị xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và công cụ nợ, chúng tôi cho rằng, trái phiếu doanh nghiệp là một công cụ đầu tư có rủi ro, vì thế nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm như sau:

Đầu tiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ về mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân mình cũng như các rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu nói chung để có thể xác định xem đầu tư trái phiếu có phải là một sản phẩm tài chính phù hợp với mình hay không.

Tiếp theo, nhà đầu tư cần có hiểu biết về hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành, các rủi ro cũng như khả năng nhà phát hành trả nợ khi đến hạn là như thế nào. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần tham khảo các thông tin được công bố về chính các trái phiếu mình muốn tìm hiểu đầu tư, thường được công bố trong các tài liệu phát hành trái phiếu, để có thể đánh giá và hiểu đúng những quyền lợi của trái chủ và các điều khoản, điều kiện đi kèm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo các đánh giá về tín nhiệm của tổ chức phát hành được cung cấp bởi các công ty xếp hạng tín nhiệm. Công ty xếp hạng tín nhiệm có thể đánh giá xếp hạng cho cả tổ chức phát hành và cả chính trái phiếu mà nhà đầu tư đang quan tâm, cung cấp góc nhìn độc lập và khách quan về sức khỏe tín dụng của tổ chức phát hành đối với nghĩa vụ trả nợ.

Cuối cùng, điều cốt yếu đối với nhà đầu tư trái phiếu là cần có tìm hiểu kỹ càng và đánh giá về rủi ro để có thể xác định mức giá phù hợp đối với từng loại trái phiếu.

“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”
Ảnh minh họa

PV: Ông có dự báo gì về triển vọng thị trường bất động nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản nói riêng?

Ông Dương Đức Hiếu: Chúng tôi cho rằng, thị trường bất động sản trong phần còn lại của năm 2024 sẽ dần phục hồi dựa trên môi trường lãi suất thấp, nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở các thành phố lớn và các kỳ vọng về sự cải thiện nguồn cung bất động sản nhờ việc tháo gỡ pháp lý dự án.

Trong bối cảnh đó, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bất động sản sẽ cải thiện hơn nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ngân hàng, đặc biệt nếu như pháp lý dự án được cải thiện.

Tâm lý thị trường tích cực hơn cũng sẽ giúp các công ty bất động sản thuận lợi hơn trong việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2024, khối lượng vốn cổ phần dự kiến huy động của nhóm bất động sản đạt trên 20 nghìn tỷ đồng. Khả năng tiếp cận vốn cải thiện sẽ giúp giảm áp lực đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 - 2025. Bên cạnh đó, việc gia hạn trái phiếu vẫn tiếp tục diễn ra, trong quý I/2024 số lượng trái phiếu bất động sản gia hạn đạt khoảng gần 18 nghìn tỷ đồng.

PV: Ông có nhắc đến mục tiêu mà Chính phủ đã đưa ra trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến năm 2025 đạt 20% GDP và 2030 đạt 25% GDP. Đâu là điều kiện để có thể đạt được mục tiêu trên, đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế?

Ông Dương Đức Hiếu: Theo VIS Rating, có 3 điều kiện cần để giúp thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển đạt được mục tiêu đề ra là quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới năm 2030 đạt tối thiểu là 25% GDP.

Thứ nhất, cần tăng cường minh bạch thông tin thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bởi nếu không minh bạch thị trường sẽ không thể và không bao giờ phát triển được. Theo đó, phải có thông tin về mức độ rủi ro trái phiếu bán trên thị trường bao gồm sức khỏe tài chính, mức độ rủi ro hoạt động của tổ chức phát hành, khả năng trả nợ. Các thông tin đầy đủ về rủi ro của tổ chức phát hành cần được một bên độc lập cung cấp.

“Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”

Thứ hai, cần hình thành một tham chiếu đơn giản và phổ biến giữa lợi suất trái phiếu và mức độ tín nhiệm để nhà đầu tư dựa vào đó để biết trái phiếu đang được giao dịch mức giá thế nào, hay còn gọi là đường cong lãi suất trái phiếu doanh nghiệp. Điều này giúp các nhà đầu tư tránh tình trạng dò dẫm, không biết giá nào đúng để đặt lệnh giao dịch.

Thứ ba, thay đổi cơ cấu nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân trên thị trường Việt Nam đang có tỷ lệ sở hữu trái phiếu doanh nghiệp cao, theo thống kê của VIS Rating cuối năm ngoái nhà đầu tư đang sở hữu 33% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành. Ngược lại, với các thị trường trái phiếu doanh nghiệp có quy mô lớn trong khu vực châu Á, các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ trái phiếu có kỳ hạn dài chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nhà đầu tư.

- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia!

Nguồn: Nhiều doanh nghiệp bất động sản lạm dụng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty vỏ”

Phương Chi
reatimes.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến của 5 "ông lớn" ngành bưu chính, chuyển phát

Cuộc chiến của 5 "ông lớn" ngành bưu chính, chuyển phát

Cuộc đua giành thị phần của Viettel Post, VNPost, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, J&T Express ngày càng khốc liệt.
Kinh tế có tín hiệu tốt nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn chật vật

Kinh tế có tín hiệu tốt nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn chật vật

Mặc dù có tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, nhưng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ mở rộng kinh doanh ở mức thấp.
Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
Thị trường vàng đóng băng sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt?

Thị trường vàng đóng băng sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt?

Có thể thấy, sau hàng loạt các biện pháp thắt chặt mua bán vàng miếng, thị trường vàng trong 1 tuần vừa qua đang có dấu hiệu bình ổn. Theo các chuyên gia, đây vẫn chưa phải là những giải pháp dài hạn và tối ưu.
Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5.2 tỷ USD

Kiều hối chuyển về TPHCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5.178 tỷ USD, bằng 54.7% so với cả năm 2023 và tăng 19.5% so với cùng kỳ.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền trong năm 2024

Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm ngành thu hút dòng tiền trong năm nay và phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích nắm giữ trong trung và dài hạn.

Các tin khác

Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Giải thưởng được trao cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.
Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Nhiều Thông tư liên quan đến tiền gửi chuẩn bị được thay thế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2024 của NHNN (lần 2).
TS Đậu Anh Tuấn: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang cực kỳ khó khăn

TS Đậu Anh Tuấn: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang cực kỳ khó khăn

Khi hỏi hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam về kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh thời gian tới, chỉ khoảng 27% nói có. Đây là con số thấp nhất kể từ khi VCCI tiến hành điều tra về PCI từ năm 2005 trở lại đây.
Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Hóa giải nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng của doanh nghiệp

Lạm phát là yếu tố rất cần được theo dõi, cùng với đó là xu thế tiền tệ đã "tự động đảo chiều", doanh nghiệp cần có thêm các biện pháp hỗ trợ khác...
Cổ phiếu ngành dược phẩm: “Gà đẻ trứng vàng”

Cổ phiếu ngành dược phẩm: “Gà đẻ trứng vàng”

Cổ phiếu ngành dược sau đại dịch Covid -19 đã trở lại và tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 16/7/2024.
Vọt hơn 700 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm

Vọt hơn 700 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm

Chỉ số Dow Jones tăng mạnh lên mức đỉnh mới vào ngày thứ Ba (16/07) khi thị trường giá lên (bull market) mở rộng ra ngoài các cổ phiếu công nghệ nhờ hy vọng hạ lãi suất sắp tới.
Vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 2,460 USD/oz

Vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 2,460 USD/oz

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày thứ Ba (16/07), nhờ kỳ vọng ngày càng tăng rằng việc hạ lãi suất vào tháng 9 có thể thúc đẩy nhu cầu vàng.
Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Ông Suan Teck Kin cho biết với dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Đồng Việt Nam (VND) có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 cùng với CNY và sự suy yếu của USD trên diện rộng.
90% doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc mở rộng sang thị trường nước ngoài

90% doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc mở rộng sang thị trường nước ngoài

Gần 90% doanh nghiệp tại Việt Nam kỳ vọng triển vọng năm 2024 sẽ tích cực với hiệu quả kinh doanh được cải thiện.
Giá vàng hôm nay 16-7: Vàng nhẫn biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay 16-7: Vàng nhẫn biến động bất ngờ

Sau khi lên gần vùng đỉnh 77 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn có nhiều biến động bất ngờ, trong khi vàng miếng SJC hoàn toàn bất động.
Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Áp lực bán vẫn còn

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Áp lực bán vẫn còn

Thống kê giao dịch tuần từ ngày 8-12/7/2024 cho thấy, lãnh đạo và người thân vẫn “kiên trì” bán cổ phiếu ở cả chiều đăng ký và thực hiện giao dịch.
Mặt bằng giá thế nào khi tăng lương?

Mặt bằng giá thế nào khi tăng lương?

Vấn đề lương tăng, giá cả cũng tăng theo đã lặp lại trong nhiều năm gần đây và lần này cũng không ngoại lệ.
Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 7/7/2024, thu NSNN đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 62,17% dự toán, chi NSNN ước đạt 803.600 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán.
Miệt mài bán ròng, bao giờ khối ngoại quay lại chứng khoán Việt?

Miệt mài bán ròng, bao giờ khối ngoại quay lại chứng khoán Việt?

Việc bán ròng không đến từ nội tại hay tiềm năng kinh tế Việt Nam suy yếu, do đó, các chuyên gia đều cho rằng dòng tiền ngoại sẽ sớm quay trở lại mua ròng.
Cải thiện chất lượng tăng trưởng

Cải thiện chất lượng tăng trưởng

Tăng trưởng không những cần nhanh mà còn phải đảm bảo chất lượng thông qua nâng cao năng suất, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, phát huy tối đa các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu kinh tế, xã hội.
Nhóm chứng khoán và bất động sản hút tiền trong tuần thanh khoản hồi phục

Nhóm chứng khoán và bất động sản hút tiền trong tuần thanh khoản hồi phục

Thanh khoản tăng mạnh trong tuần 08 - 12/07, dòng tiền lan tỏa rộng ở nhiều nhóm ngành. Trong đó, có 2 nhóm nổi bật là bất động sản và chứng khoán.
Doanh nghiệp bất động sản dồn dập cơ cấu nợ trái phiếu

Doanh nghiệp bất động sản dồn dập cơ cấu nợ trái phiếu

Riêng trong tuần đầu tháng 7/2024 có 9 doanh nghiệp thông báo chậm thanh toán gốc, lãi hoặc gia hạn kỳ hạn trả nợ trái phiếu, chủ yếu là doanh nghiệp bất động sản. Nửa cuối năm 2024, doanh nghiệp bất động sản đứng trước áp lực trả nợ gần 59.000 tỷ đồng trái phiếu.
Công ty chứng khoán vừa và nhỏ rời cuộc đua tăng vốn?

Công ty chứng khoán vừa và nhỏ rời cuộc đua tăng vốn?

Năm 2024, nhóm công ty chứng khoán (CTCK) tại Việt Nam lại tiếp tục sôi động với cuộc đua tăng vốn. Các thương vụ tăng vốn được kỳ vọng gia tăng đáng kể lượng tiền phục vụ kinh doanh, điển hình là cho vay margin và tự doanh. Tuy nhiên, không ít cái tên phải rời cuộc đua vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đáng chú ý là các đơn vị ngừng phương án tăng vốn chủ yếu là những CTCK quy mô vốn vừa và nhỏ.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động