Xây dựng khung chính sách vượt trội về giá đất

HoREA đề nghị Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đặc biệt xem xét trước khi ban hành Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để xây dựng khung chính sách vượt trội.

Cụ thể, theo HoREA, để bảo đảm tính ổn định, nhất quán và đồng bộ của chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách thu hút đầu tư và không để xảy ra tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và định hướng thu hút đầu tư, cần sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 38 Dự thảo Nghị định về miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư và chia thành 2 đoạn rõ ràng.

Xây dựng khung chính sách vượt trội về giá đất | Bất động sản
HoREA kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế ưu đãi tiền sử dụng đất. ẢNH: LV

Miễn tiền thuê đất là việc Nhà nước cho phép người sử dụng đất không phải nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian sử dụng đất thuê hoặc trong thời gian xây dựng cơ bản hoặc sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 39 của Nghị định này.

Giảm tiền thuê đất là việc Nhà nước cho phép người sử dụng đất không phải nộp một số tiền cụ thể tính bằng tỷ lệ % trên số tiền thuê đất theo quy định tại Điều 40 của Nghị định này.

Bởi lẽ, khoản 14 Điều 38 Dự thảo Nghị định chưa quy định chi tiết đầy đủ nội dung điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2024 đã quy định 1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp: Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Do khoản 14 Điều 38 Dự thảo Nghị định sử dụng từ hoặc nên sẽ có 3 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có thể xảy ra:

Trường hợp 1, sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp 2, sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư.

Trường hợp 3, sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho rằng khoản 14 Điều 38 Dự thảo Nghị định là căn cứ để xây dựng chi tiết chính sách miễn tiền thuê đất tại Điều 39 Dự thảo Nghị định và chính sách giảm tiền thuê đất tại Điều 40 Dự thảo Nghị định nên việc sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 38 Dự thảo Nghị định là rất cần thiết để quy định chi tiết đầy đủ điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, để bảo đảm tính ổn định, nhất quán và đồng bộ của chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách thu hút đầu tư và không để xảy ra tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và định hướng thu hút đầu tư của nước ta, Hiệp hội đề nghị bổ sung điểm k và điểm h khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định về miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, trên cơ sở kế thừa một số quy định tại Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP:

Sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghệ cao theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điều 204 Luật Đất đai.

Sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo từng dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của Nghị định này và pháp luật về đầu tư.

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể hoặc vùng liên huyện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xây dựng khung chính sách vượt trội về giá đất | Bất động sản

Theo HoREA, điểm i khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định chưa quy định chi tiết đầy đủ nội dung điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2024 và cũng chưa quán triệt đầy đủ chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính đất đai đã định hướng chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Như vậy, điểm i khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định chỉ còn quy định 1 trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, nên đã thu hẹp đáng kể các trường hợp được miễn tiền thuê đất so với các quy định hiện hành về chính sách ưu đãi đầu tư, trong đó có chính sách miễn tiền sử dụng đất quy định tại Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP và Điều 7, Điều 8 Nghị định 35/2017/NĐ-CP.

Với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định thì các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài là sếu đầu đàn đầu tư vào các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao như Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ không còn được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do các địa phương này không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng không còn quy định chính sách miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản nên chưa kế thừa chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành đã được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP và có thể nhận xét là với các quy định tại khoản 14 Điều 38 và điểm i khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định đã làm vô hiệu hóa chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt đã được quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư 2020 và Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

HoREA cho rằng khoản 14 Điều 38 và điểm i khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định sẽ có thể tác động tiêu cực đến chính sách thu hút đầu tư, làm giảm sức hấp dẫn, độ tin cậy, tính ổn định về chính sách và môi trường đầu tư của nước ta dưới mắt của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, hiệp hội này đề nghị Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đặc biệt quan tâm xem xét trước khi ban hành Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để xây dựng khung chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội, có tính cạnh tranh cao, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc cả trước mắt và trong trung hạn, dài hạn, vừa bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, nhất là trong tình hình cạnh tranh quyết liệt giữa các nước nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, chip, công nghệ bán dẫn, điển hình là ngay cả Hoa Kỳ cũng vừa ban hành Luật về chip, công nghệ bán dẫn (Chip Act), hoặc ngay sau khi đến thăm và làm việc tại nước ta thì Tập đoàn NVIDIA đã quyết định đầu tư 200 triệu USD vào Indonesia để xây dựng Trung tâm dữ liệu AI.

Nguồn: Xây dựng khung chính sách vượt trội về giá đất

Diệu Hoa
diendandoanhnghiep.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam

Điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam

Hàng ngàn sản phẩm được bàn giao, dự án mở bán mới xuất hiện, giá sơ cấp bắt đầu tăng và giao dịch phục hồi - đây là những tín hiệu tích cực của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam trong thời gian tới.
Hệ lụy nào khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường?

Hệ lụy nào khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường?

Liên quan đến đề xuất áp Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nước giải khát có đường, ông Đỗ Thái Vương, Trưởng Tiểu ban Nước giải khát thuộc VBA cho rằng, sắc thuế này sẽ ảnh hưởng tới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bởi các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư cần một một trường chính sách ổn định…
Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: Khó chồng khó

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: Khó chồng khó

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, vướng mắc khiến kết quả thực hiện chưa đúng mục tiêu đề ra.
Thị trường bất động sản ì ạch trước giờ G

Thị trường bất động sản ì ạch trước giờ G

Cả thị trường bất động sản và các doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi một huých rõ nét, sau khi các bộ luật chính thức có hiệu lực để đánh dấu mốc cho sự phát triển mới của thị trường.
Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận nguồn cung mới chất lượng cao ở ngoài trung tâm TP HCM, thúc đẩy sự phát triển cân bằng và bền vững của thị trường.
Bất động sản nghỉ dưỡng chưa thoát khỏi “vùng tối”

Bất động sản nghỉ dưỡng chưa thoát khỏi “vùng tối”

Trong quý II/2024, thị trường bất động sản nhìn chung ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực ở phân khúc căn hộ, nhà phố… Song, phân khúc nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục đà sụt giảm.

Các tin khác

Đất nền một số khu vực có dấu hiệu "thổi giá"

Đất nền một số khu vực có dấu hiệu "thổi giá"

Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, chủ động xây nhà tại các mảnh đất đầu tư chờ tăng giá để cho thuê, thu về dòng tiền hàng tháng.
Luật Kinh doanh bất động sản giải quyết hai “bài toán” khó

Luật Kinh doanh bất động sản giải quyết hai “bài toán” khó

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8 được các chuyên gia cho rằng sẽ giải quyết được vấn nạn hai giá và đầu cơ trên thị trường giúp bảo vệ quyền lợi người mua nhà.
Quy định quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội chưa hợp lý

Quy định quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội chưa hợp lý

Theo HoREA, Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vẫn còn một số quy định chưa phù hợp về nội dung quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại.
Năm 2025 sẽ chứng kiến sự phục hồi rõ nét của thị trường nhà ở

Năm 2025 sẽ chứng kiến sự phục hồi rõ nét của thị trường nhà ở

Theo các chuyên gia, năm 2025 sẽ chứng kiến sự phục hồi rõ nét hơn của thị trường nhà ở, về cả nguồn cung, chất lượng sản phẩm và mức giá bán.
Nguy cơ “bong bóng” giá chung cư?

Nguy cơ “bong bóng” giá chung cư?

Trong bối cảnh giá chung cư liên tục tăng mạnh đã khiến nhiều ý kiến lo ngại rằng thị trường đang có dấu hiệu “bong bóng”.
Hàng loạt dự án nhà ở tìm chủ đầu tư

Hàng loạt dự án nhà ở tìm chủ đầu tư

Nhiều địa phương liên tục tìm nhà đầu tư cho các dự án nhà ở với quy mô từ hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản tăng trở lại

Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản tăng trở lại

Nguồn cung bất động sản sau một thời gian hạn chế đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, theo nhận định của Bộ Xây dựng.
Ngăn trục lợi quỹ bảo trì chung cư

Ngăn trục lợi quỹ bảo trì chung cư

Đã có những người coi việc vào ban quản trị là một nghề, và dùng chính sự tín nhiệm của cư dân để trục lợi từ quỹ bảo trì, quỹ phí dịch vụ.
Nhà thầu cơ điện đặt chân vào bất động sản với dự án 800 tỷ đồng

Nhà thầu cơ điện đặt chân vào bất động sản với dự án 800 tỷ đồng

HVC Group đã chi hơn 125 tỷ đồng để thu mua đất cho dự án tại Hoà Bình.
Hệ lụy từ dự án "đất ở không hình thành đơn vị ở"

Hệ lụy từ dự án "đất ở không hình thành đơn vị ở"

15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng thuộc "đất ở không hình thành đơn vị ở" được tỉnh Khánh Hòa loại bỏ vì cho rằng loại hình này sai quy định.
Tắc nghẽn định giá đất - Bài 4: Bất cập của phương pháp so sánh

Tắc nghẽn định giá đất - Bài 4: Bất cập của phương pháp so sánh

Mặc dù là phương pháp định giá đất dựa trên giá thị trường và có công thức tính không quá phức tạp, song việc thực hiện phương pháp so sánh vẫn còn không ít các vướng mắc khi thực hiện.
Vốn cho bất động sản: Không chỉ từ tín dụng ngân hàng

Vốn cho bất động sản: Không chỉ từ tín dụng ngân hàng

Theo TS. Cấn Văn Lực, cũng như nhiều lĩnh vực khác, vốn cho lĩnh vực bất động sản cũng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không chỉ có một nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng.
Bất động sản công nghiệp duy trì sức hút

Bất động sản công nghiệp duy trì sức hút

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mức tăng giá cho thuê nhà kho xây sẵn đang chậm lại, trong khi đó giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh 3 - 8%/năm ở cả 2 miền Bắc - Nam.
5 xu hướng M&A bất động sản

5 xu hướng M&A bất động sản

Mặc dù số lượng thương vụ M&A tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 có sự sụt giảm nhẹ, tuy nhiên, giá trị giao dịch tăng lên gần 9% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn cung căn hộ Hà Nội lập đỉnh sau 5 năm

Nguồn cung căn hộ Hà Nội lập đỉnh sau 5 năm

Sau thời gian dài khan hiếm nguồn cung căn hộ, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, thị trường chung cư Hà Nội đón nhận gần 11 nghìn căn từ 17 dự án, con số lớn nhất kể từ năm 2020.
Mang “tiền đô” về cho bất động sản

Mang “tiền đô” về cho bất động sản

Các bộ luật mới liên quan bất động sản sẽ giúp kiều bào và người nước ngoài có thêm cơ hội an cư tại Việt Nam. Thậm chí, tác động của luật còn vượt ra ngoài phạm vi ngành địa ốc.
Thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất

Thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất

Đây là nhận định của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024.
Nhiều địa phương ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội

Nhiều địa phương ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội

Một số địa phương đã công bố nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh cùng có 6 dự án; Bình Định 5 dự án...
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động