VC3 bị phạt 210 triệu do không công bố tiến độ sử dụng vốn

Bài liên quan

Ngày 12/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNXVC3) số tiền 210 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trong đó, Công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, định kỳ 6 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 1/2020. Cụ thể, báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 7/2020; báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 1/2021.

CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu liên quan đến báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, định kỳ 6 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 1/2020.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Tổng cộng, VC3 bị phạt hành chính 210 triệu đồng do các sai phạm kể trên.

Biện pháp khắc phục là VC3 buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 2/2022, VC3 ghi nhận doanh thu giảm 90% so với cùng kỳ, còn hơn 3.6 tỷ đồng. Cùng với đó, biên lợi gộp giảm từ 32.6% xuồng còn 25.3%. Kết quả, lợi nhuận gộp chỉ còn gần 1 tỷ đồng, giảm 92%.

Theo giải trình, trong kỳ, Công ty chỉ phát sinh doanh thu cho thuê từ các bất động sản đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước có doanh thu từ bán sản phẩm dự án bất động sản (Dự án Khu dân cư Vincaconex 3 – Phố Yên). Trong kỳ, một số dự án của Công ty đang trong quá trình triển khai, dự kiến quý 4/2022, các sản phẩm sẽ được bàn giao cho khách hàng và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của VC3. Đvt: Tỷ đồng

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng 68% so với cùng kỳ, lên hơn 17 tỷ đồng; song chi phí tài chính tăng mạnh 128%, xấp xỉ 7 tỷ đồng, do một số khoản vay đã chấm dứt vốn hóa và phát sinh thêm khoản vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chung cuộc, VC3 chỉ lãi ròng gần 900 triệu đồng, giảm 76% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VC3 đạt hơn 5.3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 87% và ghi nhận lãi ròng 1.7 tỷ đồng, giảm 90% so cùng kỳ.

Năm 2022, VC3 đặt kế hoạch doanh thu 2 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận ròng 668 tỷ đồng, lần lượt gấp 8 lần và 11 lần kết quả năm 2021. So với kế hoạch, Công ty khó hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cân đối kế toán tại ngày 30/06/2022 của VC3. Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của VC3 gấp hơn 2 lần đầu năm, lên hơn 3,317 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn.

Cụ thể, hàng tồn kho chiếm 51.5% tổng tài sản với gần 1,708 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm. Trong đó, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với gần 1,704 tỷ đồng chi phi dở dang các dự án bất động sản.

Hàng tồn kho của VC3 tại thời điểm cuối tháng 6/2022. Đvt: VNĐ

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VC3

Ngoài ra, Công ty có hơn 2,533 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm phần lớn là nợ vay ngắn hạn với gần 1,020 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VC3 hiện đang được giao dịch quanh mức 43,700 đồng/cp (phiên sáng 16/08), tăng 42% so với đáy phiên 12/07.

Diễn biến giá cổ phiếu VC3 từ đầu năm 2022 đến nay

Nguồn: VC3 bị phạt 210 triệu do không công bố tiến độ sử dụng vốn | Vietstock

BÌNH LUẬN