“Đoàn Thanh niên phải nhận thấy cơ hội của mình để tổ chức các phong trào hiệu quả, khi mà dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất ở nước ta”. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay 25/3/2020.

Bình luận